Alternativ til langvarig retssag

Danskerne vælger i stigende grad konflitkløsning gennem mediation eller retsmægling, og uden tabere, når de skal løse konflikter, og det gælder både for virksomheder og private

 

Mediation som konfliktløsning er i fremgang. Erfaring har vist, at 65% af alle konflikter, der søges løst ved mediation eller retsmægling, ender med en løsning, som parterne er enige om. Derfor har Danske Mediatoradvokater nu taget initiativ til at lave et hæfte i cd-format om mediation.

Da mange af landets advokatvagter er blevet indskrænket eller helt lukket, har Danske Mediatoradvokater valgt at sende hæftet til alle biblioteker og kommunale borgerservicecentre, hvor borgere kan hente hæftet gratis.

”Konfliktløsning gennem mediation eller retsmægling er smidigere, hurtigere, lettere og billigere end konfliktløsning gennem traditionelle retssager og sparer derfor ressourcer for alle involverede parter,” fortæller Niels Lyhne fra Danske Mediatoradvokater.

Mediation og retsmægling er frivillig, med fokus på parterne, deres fælles interesser og en fælles løsning. En mediation tager ofte få timer, hvor voldgifter og retssager ofte løber over flere år.

Mediatoradvokater er specialuddannede i konflikthåndtering baseret på direkte dialog mellem parterne. Mediatoren er ikke rådgiver og kan ikke afgøre konflikten, men hjælper parterne med at drøfte sig frem til en løsning på en god, respektfuld og effektiv måde, hvor ingen kommer til at stå som taber.

Læs mere på www.mediatoradvokater.dk

Niels Lyhne 
Danske Mediatoradvokater
tlf. 8734 3434 
mobil. 2810 5430

Email: nl@interlex.dk

Danske Mediatoradvokater er en landsdækkende forening med ca. 185 mediatoradvokater.

Medlemmer af Danske Mediatoradvokater er advokater, der har gennemgået Advokatsamfundets mediatoruddannelse eller en tilsvarende uddannelse. Mediatoradvokater er fuldstændig uafhængige, upartiske, har tavshedspligt og er underlagt foreningens særlige etiske regler for mediatoradvokater. Desuden er mediatoradvokater underlagt de almindelige advokatetiske regler. 

Foreningen blev stiftet i 2003 på initiativ af Advokatsamfundet og er i dag en del af brancheforeningen Danske Advokater.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links