Gratis hjælp og gode råd om mægling og mediation

“67% af alle sager som sendes til mediation/mægling ender med en løsning som alle parter i konflikten er tilfredse med” fortæller Susanne Ravn fra forenignen af Danske Mediatoravokater.


Selv om anvendelsen af mediation I Danmark ligger under det niveau som ses i udlandet så er udviklingen helt i tråd med erfaringerne fra udlandet. Her har  mægling frem for retssager i mange år vundet stadig flere tilhængere. Udviklingen viser, at selv blandt de store internationale koncerner øges anvendelsen af mediation/mægling i såvel økonomiske som personaleretslige sager.

“De to væsenligste årsager til denne udvikling, skal findes i den meget korte procestid – typisk 3-6 timer. Det betyder, at konflikterne hurtige bliver løst og ikke belaster virksomhederne i flere år” forklarer Susanne Ravn. “Den anden årsag er, at begge parter når frem til en løsning som de begge er tilfredse med. Dermed undgår, de at en dommer beslutter, hvad der er rigtigt eller forkert og dermed udpeger en taber og en vinder. I mediation/mægling er der altid to vindere”.

“Vi ved fra de sager, vi har gennemført, at mange er usikre på, hvordan man får fat i en mediator og i det hele taget er de usikre på, hvordan en mediation foregår. Derfor åbner vi nu en gratis vejledning. I første omgang vil det være via telefonen, så må vi se hvordan det udvikler sig” Susanne Ravn.

Vejlednings telefonen – 5191 9585 er i første omgang åben hver mandag mellem kl. 15.00 og 17.00.  

Udover svar på spørgsmål kan man – 100% anonymt og gratis – få en professionel mediator til at vurdere om en sag vil være egnet til mediation og hvordan man skal gribe det an”.

Danske Mediatoradvoakter tæller op mod 200 advokater med speciale i mediation/mægling og med den nye gratis vejledningstelefon kan såvel virksomheder som private få svar på spørgsmål om mediation.

Yderligere informationer om mediation findes på www.mediatoradvokater.dk, hvor man også kan se eksempler og få gode råd om mediation.

Susanne Ravn
Næstformand for Danske Mediatoradvokater
mobil. 2637 9970
Email: susanne@advokatravn.dk

Danske Mediatoradvokater er en landsdækkende forening med ca. 185 mediatoradvokater.

Medlemmer af Danske Mediatoradvokater er advokater, der har gennemgået Advokatsamfundets mediatoruddannelse eller en tilsvarende uddannelse. Mediatoradvokater er fuldstændig uafhængige, upartiske, har tavshedspligt og er underlagt foreningens særlige etiske regler for mediatoradvokater. Desuden er mediatoradvokater underlagt de almindelige advokatetiske regler. 

Foreningen blev stiftet i 2003 på initiativ af Advokatsamfundet og er i dag en del af brancheforeningen Danske Advokater.