Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DecideAct A/S

Report this content

Bestyrelsen i DecideAct A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Mandag den 31. maj 2021 kl. 15:00, Østre Kajgade 3, 3730 Nexø

Se vedhæftede filer med hele indkaldelsen samt øvrige relevante dokumenter.

DecideAct A/S [ACT]

Company Announcement No. 13-2021
 

 

COVID-19-foranstaltninger

I lyset af COVID-19-situationen opfordres samtlige aktionærer - af hensyn til alles sikkerhed og for at mindske risikoen for smittespredning i videst muligt omfang - indtrængende til ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen.

Aktionærerne vil i stedet have mulighed for at følge generalforsamlingen via livestreaming og til at stemme forud for generalforsamlingen - enten ved brevstemme eller ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen. Generalforsamlingen vil blive afholdt på selskabets adresse, og der vil ikke blive serveret forplejning.

Hvis en aktionær, mod forventning, ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen, skal der bæres mundbind for at få adgang til og deltage i generalforsamlingen. Deltagere skal derudover som betingelse for deltagelse følge Sundhedsstyrelsen gældende anbefalinger samt eventuelle anvisninger fra generalforsamlingens dirigent, herunder respektere eventuelle afstandskrav. Hvis du er syg, utilpas eller på anden måde har mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19, beder vi dig om at blive hjemme.


 

Contact Information

The Company

CEO, Flemming Videriksen

+ 45 78756550

E-mail: ir@decideact.net

DecideAct A/S

Østre Kajgade 3, 3730 Nexø, Denmark

Certified Advisor

Keswick Global AG

+ 43 1 740 408045

E-mail: info@keswickglobal.com

DecideAct er en dedikeret udbyder af løsninger, der flytter manuel implementering og opfølgning af strategi til en cloudbaseret Strategy Execution Management-løsning. Ved at nytænke måden, strategi implementeres på, har DecideAct skabt et banebrydende værktøj, som kan hjælpe virksomheder og organisationer med at komme i mål med deres strategier. ”DecideActs vision er at modernisere strategisk lederskab gennem teknologi” ∙