Aflastning i hverdagen til børnefamilier

Har dit barn særlige behov? Kender du dine muligheder for at få aflastning i eget hjem i hverdagen? Kender din sagsbehandler til mulighederne for aflastning i eget hjem? Du har mulighed for at få hjælp til aflastning i eget hjem, hvis dit barn f.eks. har ADHD, spiseforstyrrelser, epilepsi, autisme eller hjerneskade. 

”Dette er ikke nyt, og reglerne er ikke blevet lavet om. Alligevel oplever vi, at mange forældre ikke kender de muligheder, der er for aflastning i hverdagen,” siger Camilla Bach Sørensen, direktør i Det Sundhedsfaglige Børneteam.

Familier til børn med særlige behov har samme behov som andre familier. Søskende har samme behov som andre børn. Og forældrene har samme behov som andre forældre. Ofte kan det være sværere at møde disse behov, end det er for andre familier.

Ensomme søskende er et anerkendt, men ofte overset problem i familier med børn med særlige behov. De vil have brug for, at forældrene fra tid til anden har fuldt fokus på dem. Mange søskende oplever, at aftaler bliver ændret, aktiviteter bliver aflyst, og at forældrene er fraværende. Det gør behovet for alenetid med forældrene vigtigt. En aflastningsordning kan give det pusterum, der er brug for.

Det samme gælder for samværet mellem forældrene. Hvis det hele ikke skal ramle sammen, kræver det, at forældrene får mulighed for at være alene en gang imellem. Pointen er, at sygdommen ikke skal overtage hele familien, og at familien også har brug for at have et andet fokus.

”Når du har et kronisk sygt barn, er det ikke hvem som helst, du kan overlade pasningen til. Det kræver viden og oplæring. Derfor vil en sundhedsfaglig person, enten en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, være en tryghedsskabende mulighed,” fortæller Camilla Bach Sørensen.

En aflastningsordning kan se ud på mange måder. Det kan være nogle timer hver uge eller pasning om natten. ”Når en familie retter henvendelse til sin kommunale sagsbehandler, vil de sammen afklare, hvad behovet for aflastning er. Derefter finder vi sammen ud af, hvordan familiens behov kan mødes. Det Sundhedsfaglige Børneteam står for alt det praktiske modsat mange ordninger i dag, hvor familien selv skal stå for ansættelser, ferie- og vagtplanlægning mm.,” siger Camilla Bach Sørensen og fortsætter, ”Det gode samarbejde er afgørende for, at familier med et kronisk sygt barn kan få den hjælp og aflastning, der er behov for.”

Camilla Bach Sørensen, sygeplejerske og leder af Det Sundhedsfaglige Børneteam. Telefon 2223 6313.

Det Sundhedsfaglige Børneteam
Det Sundhedsfaglige Børneteam er en privatejet virksomhed, der tilbyder professionel behandling og pleje af syge børn eller børn med særlige plejebehov i deres eget hjem. Det Sundhedsfaglige Børneteam består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og varetager mange forskellige opgaver, såsom aflastning, omsorgspleje og mere krævende sygeplejeopgaver. Teamet tilbyder at løse opgaver, som varierer i dækning fra få timer om ugen til døgnet rundt. 

Tags:

Multimedia

Multimedia