Døende børn bør få tilbudt behandling og pleje i eget hjem

Med åbningen af det nye børnehospice i Hellerup med plads til 4 børn er der for alvor sat fokus på de udfordringer, som rammer familier med alvorligt syge eller døende børn.

”Det vigtigste er, at alvorligt syge børn får den aflastning, der er brug for, og det er ikke alle børn og deres familier, der har mulighed for at flytte til den anden ende af landet væk fra dagligdagen, bedsteforældre og venner til barnet. Derfor er det vigtigt, at der også er tilbud til familier, der er landsdækkende”, fortæller Camilla Bach Sørensen, direktør ved Det Sundhedsfaglige Børneteam.

Et godt alternativ til hospice- og hospitalsindlæggelse

Det Sundhedsfaglige Børneteam er positive over for den behandling, det nye hospice og landets hospitaler kan give til terminale børn, men de ser et stort behov blandt familierne for at kunne blive i deres vante omgivelser frem for at skulle indlægges på hospitaler eller hospice.

”Det er vigtigt, at der findes et alternativ til hospice og hospitalernes tilbud”, udtaler Camilla Bach Sørensen og fortsætter: ”rigtig mange forældre ønsker at forblive i hjemmet og nærmiljøet i den sidste tid.”

”At have et døende barn er en voldsom belastning for hele familien, og derfor er det helt afgørende at holde sammen på familien, så søskende, mor og far kan støtte hinanden og opretholde et nogenlunde ”normalt” familieliv”, forklarer Camilla Bach Sørensen.

Hjælpen kommer til hjemmet

”Vi oplever, at mange forældre til et terminalt sygt barn foretrækker at passe deres døende barn i hjemmet i den sidste tid – så vidt det er muligt”, fortæller Camilla Bach Sørensen.

Det Sundhedsfaglige Børneteam har speciale i pleje af syge børn i hjemmet. Et team af sygeplejersker ”flytter ind” hos familien og yder i tæt samarbejde med kontaktlægen på sygehuset, behandling og pleje til barnet, således at familien kan fokusere på at være sammen som familie i den svære tid.

”Med få foranstaltninger i hjemmet kan teamet rykke ud til familien. Sygeplejerskerne holder sig i den nærhed, der er behov for, og de trækker sig, når familien ønsker privatliv” fortæller Camilla Bach Sørensen. Det kræver ikke nogen større ændringer i hjemmet. Erfaringer viser, at plejen kan foregå i et helt almindeligt børneværelse, så omgivelserne er kendte og trygge for barnet.

Camilla Bach Sørensen, sygeplejerske og leder af Det Sundhedsfaglige Børneteam. Telefon 2223 6313.

Det Sundhedsfaglige Børneteam
Det Sundhedsfaglige Børneteam er en privatejet virksomhed, der tilbyder professionel behandling og pleje af syge børn eller børn med særlige plejebehov i deres eget hjem. Det Sundhedsfaglige Børneteam består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og pædagoger og varetager mange forskellige opgaver, såsom aflastning, omsorgspleje og mere krævende sygeplejeopgaver. Teamet tilbyder at løse opgaver, som varierer i dækning fra få timer om ugen til døgnet rundt. 

Tags:

Multimedia

Multimedia