Familien har det bedst, når alvorligt syge børn passes i hjemmet

Report this content

Når det utænkelige sker og et barn bliver alvorligt syg rammer det hele familien. Særligt forældre og søskende. Hverdagen bliver radikalt ændret og en ny virkelighed som patient på sygehuset melder sig. Men barnet kan også plejes i eget hjem. 

Hvordan kan familien blive sammen?

Når alvorligt syge børn bliver indlagt over længere tid, kommer hele familien under hårdt pres. Familien splittes. Ofte er en forældre på sygehuset med det syge barn og en forældre er derhjemme med familiens andre børn. Mange familier har et ønske om og behov for at være samlet.

Det er vores erfaring at der er mange bekymringer forbundet med at have et sygt barn, og hvis barnet oveni købet er indlagt på hospitalet, kan det være svært at få en hverdag til at hænge sammen for familien. Det er ofte en stor lettelse at få barnet behandlet i eget hjem. Med en aflastningsordning får familien et pusterum og det giver familien plads til at være familie”, forklarer Camilla Bach Sørensen, direktør og stifter af Det Sundhedsfaglige Børneteam.

Offentligt-privat samarbejde

Det offentlige sygehusvæsen arbejder på at give børnefamilier den bedste behandling og pleje af deres barn. For at gøre dette, samarbejder de blandt andet med private aktører, der kan arbejde uden for sygehuset rammer.

Hvis familien ønsker det og det er lægefagligt forsvarligt, kan kommunen eller regionen bevilge, at barnet komme hjem og får den nødvendige behandling og pleje. På den måde, vil det stadig være muligt for familie og venner at være en del af det syge barns hverdag og søskende vil kunne fortsætte deres liv – sammen med det syge barn i hjemmet.

”Det Sundhedsfaglige Børneteam arbejder ud fra den filosofi, at hjemmet er den bedste base for pleje og behandling af syge børn – og deres familier. Den rummelighed, tryghed og ro, der kan være brug for, skabes bedst i hjemmet.” udtaler Camilla Bach Sørensen, der håber flere forældre kan komme til at kende muligheden for at få behandlet barnet hjemme.

Den økonomiske gevinst

Der gælder samtidig den sidegevinst for samfundet, at denne løsning mange gange er billigere end en tilsvarende indlæggelse på hospital. Særligt i forhold til intensiv sengepladser, er pasning i hjemmet en billigere og ofte bedre løsning for familien.

”I kraft af, at det ofte er en billigere løsning og i kraft af, at gevinsten ved pleje i eget hjem er så stor, er der gode argumenter for at passe alvorligt syge børn i eget hjem.” siger Camilla Bach Sørensen

Camilla Bach Sørensen, sygeplejerske og leder af Det Sundhedsfaglige Børneteam. Telefon 2223 6313.

Det Sundhedsfaglige Børneteam
Det Sundhedsfaglige Børneteam er en privatejet virksomhed, der tilbyder professionel behandling og pleje af syge børn eller børn med særlige plejebehov i deres eget hjem. Det Sundhedsfaglige Børneteam består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og varetager mange forskellige opgaver, såsom aflastning, omsorgspleje og mere krævende sygeplejeopgaver. Teamet tilbyder at løse opgaver, som varierer i dækning fra få timer om ugen til døgnet rundt. 

Tags:

Multimedia

Multimedia