Hjælp i hjemmet til familier med et døende barn

Danmarks første børnehospice åbner i Hellerup d. 1. november, men med manglende politisk opbakning til finasiering af flere børnehospices betyder det, at denne mulighed ikke vil være løsningen for en familie bosat i eksempelvis Jylland.  

Som familie til et alvorligt sygt eller døende barn kan det være nødvendigt at blive aflastet og få et pusterum fra en hverdag præget af sygdom. Derfor åbner det første børnehospice i Danmark, hvor der er mulighed for, at familier med terminalt syge børn kan flytte ind. Det Sundhedsfaglige Børneteam er enige i, at der er behov for hjælp, støtte og aflastning til familier med døende børn, og anser deres tilbud som et godt supplement til børnehospice, idet de tilbyder en lignende løsning i eget hjem.

Hjælpen kommer til hjemmet

Undersøgelser viser, at næsten alle forældre til et terminalt sygt barn foretrækker at passe deres døende barn i hjemmet i den sidste tid – så vidt det er muligt. Det Sundhedsfaglige Børneteam står til rådighed for forældre, der ønsker, at den sidste tid med deres barn skal foregå i hjemmet. Et team af sygeplejersker ”flytter ind” hos familien og yder i tæt samarbejde med kontaktlægen på sygehuset, behandling og pleje til barnet, således at familien kan fokusere på at være sammen som familie i den svære tid.

Direktør Camilla Bach Sørensen fortæller om tilbuddet: ”Nogle familier er slet ikke klar over, at de har mulighed for at få det her tilbud. De kan fortælle om deres ønske til hospitalet, og så kan regionen afgøre, hvorvidt der kan laves en samarbejdsaftale”. Det Sundhedsfaglige Børneteam har også fokus på at hjælpe familierne til selv at varetage noget af plejen i den udstrækning, det er muligt. Det giver familien en oplevelse af nærhed under forløbet. Camilla Bach Sørensen fortæller: ”Det er vigtigt, at teamets tilstedeværelse giver familien ro og tryghed. Med faglært personale er der altid de rette kompetencer til stede”.

Et godt alternativ til børnehospice

Når det første børnehospice åbner i november er det finansieret af egne midler og hjælp fra fonde. Der er nemlig endnu ikke kommet politisk enighed om holdningen til børnehospices og derfor heller ingen finansiering i kommende budgetter. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke er udsigter til åbning af flere børnehospices i Danmark.

”Ikke alle familier vil eller kan flytte til den anden ende af landet væk fra dagligdagen, bedsteforældre og venner til barnet. Derfor er det vigtigt, at der også er tilbud til familier, der er landsdækkende.” udtaler Camilla Bach Sørensen og fortsætter: ”desuden vil langt de fleste forældre foretrække, at deres syge barn er i hjemmet i den sidste tid.”

Det Sundhedsfaglige Børneteam tilbyder en lang række former for pleje, som på mange måder vil kunne matche den pleje, som et børnehospice ville kunne tilbyde. Hjemmet skal indrettes, så det bliver en god arbejdsplads for sygeplejerskerne, men det er ikke nogen større indgriben, hvad nogen familier frygter. ”Med få foranstaltninger i hjemmet, kan teamet rykke ud til familien. Sygeplejerskerne holder sig i den nærhed, der er behov for, og de trækker sig, når familien ønsker privatliv” fortæller Camilla Bach Sørensen.

Camilla Bach Sørensen, sygeplejerske og leder af Det Sundhedsfaglige Børneteam. Telefon 2223 6313.

Det Sundhedsfaglige Børneteam
Det Sundhedsfaglige Børneteam er en privatejet virksomhed, der tilbyder professionel behandling og pleje af syge børn eller børn med særlige plejebehov i deres eget hjem. Det Sundhedsfaglige Børneteam består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og pædagoger og varetager mange forskellige opgaver, såsom aflastning, omsorgspleje og mere krævende sygeplejeopgaver. Teamet tilbyder at løse opgaver, som varierer i dækning fra få timer om ugen til døgnet rundt. 

Tags:

Multimedia

Multimedia