Hjemmet er bedste alternativ til sygehusindlæggelse for for tidligt fødte

Report this content

For tidligt fødte børn starter ofte livet med lange hospitalsindlæggelser. Forældrenes ønske om at få barnet med hjem til resten af familien kan være stort, men umuligt at indfri så længe barnet kræver pleje. I Randers ligger en virksomhed, hvis mål er at skabe trygge rammer for syge børn, så de så vidt muligt kan være hjemme, hvis familien ønsker det.

Generelt er det sådan, at for tidligt fødte indlægges de første måneder af deres liv, ofte fordi deres lunger ikke er færdigudviklede, og de skal have hjælp til at trække vejret. Der skal med andre ord, være lægefaglig overvågning og hjælp.

I dagligdagen er det sygeplejersken, der sikrer at udstyr bliver indstillet og medicin givet korrekt. Et alternativ til at være indlagt på sygehuset kunne være, at sygeplejersken behandlede barnet i dets eget hjem.  Hun er en del af et lille team af sygeplejersker, der varetager plejen af barnet. Forældre og søskende kan så koncentrere sig om at være sammen – om at være familie.

”Det Sundhedsfaglige Børneteam har som mål at afkorte børns indlæggelsesforløb og aflaste familien under betryggende forhold, så de kan få en hverdag til at fungere så normalt som muligt” udtaler direktør og sygeplejerske Camilla Bach Sørensen og fortsætter, ”vi har specialuddannede sygeplejersker og tæt kontakt til behandlende læge, så plejen bliver den bedste for barnet.”

Det er ikke alle familier, der ønsker at komme hjem, og det er heller ikke alle børn, der vil have mulighed for det.

”Børn, der kan have mulighed for at komme hjem, kan opdeles i to kategorier. De mindst syge og de mest syge. De mindst syge er inde i en god udvikling, hvor de vokser, trives og bliver stærkere. Til slut vil de ikke længere har brug for pleje, men være raske børn. Den anden gruppe betegnes også terminalbørn. De er døende. Denne gruppe og deres familier har med et sygeplejeteam muligheden for at komme hjem og få ro og fred den sidste tid under trygge forhold.” siger Camilla Bach Sørensen

Camilla Bach Sørensen, sygeplejerske og leder af Det Sundhedsfaglige Børneteam. Telefon 2223 6313.

Det Sundhedsfaglige Børneteam
Det Sundhedsfaglige Børneteam er en privatejet virksomhed, der tilbyder professionel behandling og pleje af syge børn eller børn med særlige plejebehov i deres eget hjem. Det Sundhedsfaglige Børneteam består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og varetager mange forskellige opgaver, såsom aflastning, omsorgspleje og mere krævende sygeplejeopgaver. Teamet tilbyder at løse opgaver, som varierer i dækning fra få timer om ugen til døgnet rundt. 

Tags:

Multimedia

Multimedia