Tag trygheden med på ferie

Som forældre vil vi gerne give vores børn oplevelser og kvalitetstid. Noget at snakke om og glæde sig til. De muligheder bliver på mange måder begrænsede, hvis du har et kronisk sygt eller pasningskrævende barn. Men det behøver ikke at være helt umuligt at komme på ferie.

”Når du har fået bevilget støtte til pasning og pleje i eget hjem, har du også den mulighed at få støtte til ferie. Vores personale følger barnet, der hvor det er. Uanset om turen går til Klitmøller eller Kreta. Vi har en meget klar holdning om, at børn ikke skal afskæres fra ferie, fordi de har lidt andre behov,” siger Camilla Bach Sørensen, direktør i Det Sundhedsfaglige Børneteam.

Hvad sker der, når du tager sygeplejersken med på ferie

Markus har en sjælden kronisk lidelse, der gør, at han uden varsel kan holde op med at trække vejret – og han begynder ikke af sig selv igen. Derfor har han brug for at sove med respirator og skal overvåges, så han kan få hjælp, når det behøves. På alle andre måder er han en helt almindelig dreng på 4 år, der går i børnehave.

Markus’ forældre har fået bevilget støtte, så der kan komme en sygeplejerske med på ferie. Hendes opgave er at sidde hos Markus om natten og overvåge hans vejrtrækning og iltmætning. Hvis hun ikke var med, skulle Markus’ forældre selv overvåge ham og stå for behandling og førstehjælp.

”Vores sygeplejerske giver Markus’ forældre overskud og tryghed. De ved, at hun har viden og kompetencer til at tage hånd om Markus. Også hvis der opstår livstruende situationer,” fortæller Camilla Bach Sørensen.

Sygeplejersken pakker det nødvendige

”Når sygeplejersken tager med Markus på ferie, sørger hun for, at det nødvendige udstyr og medicin er pakket. På den måde kan Markus holde ferie med sin familie ligesom andre børn. Og det mener jeg, der skal være plads til, ” siger Camilla Bach Sørensen.

De merudgifter, der er forbundet med at have sygeplejersken med samt udgifter forbundet med transport af ekstra udstyr søger familien om at få dækket af kommunen.

Camilla Bach Sørensen, sygeplejerske og leder af Det Sundhedsfaglige Børneteam. Telefon 2223 6313.

Det Sundhedsfaglige Børneteam
Det Sundhedsfaglige Børneteam er en privatejet virksomhed, der tilbyder professionel behandling og pleje af syge børn eller børn med særlige plejebehov i deres eget hjem. Det Sundhedsfaglige Børneteam består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og varetager mange forskellige opgaver, såsom aflastning, omsorgspleje og mere krævende sygeplejeopgaver. Teamet tilbyder at løse opgaver, som varierer i dækning fra få timer om ugen til døgnet rundt. 

Tags:

Multimedia

Multimedia