DLF SEEDS A/S indkalder herved til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Report this content

DLF SEEDS A/S indkalder herved til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, der afholdes mandag den 17. december 2018 kl. 8.00 på selskabets kontor, Ny Østergade 9, 4000 Roskilde

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er følgende: 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  3. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen indstiller til den ekstraordinære generalforsamling valg af et yderligere medlem af bestyrelsen for at styrke bestyrelsens samlede kompetencer, blandt andet motiveret af selskabets forestående køb af PGG Wrightson Seeds, New Zealand og udstedelse af hybridobligationer, som er optaget på Nasdaq First North i København.

I henhold til selskabets vedtægter vil dagsordenen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Ny Østergade 9, 4000 Roskilde fra den 3. december 2018 kl. 11.00 og vil blive sendt til alle i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Adgangskort med stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor mellem kl. 10.00 og 15.00 til og med den 10. december 2018 af navnenoterede aktionærer samt aktionærer, der kan dokumentere deres aktiebesiddelse, jf. vedtægternes §8.

Roskilde, den 30. november 2018

BESTYRELSEN

Tags:

Abonner

Dokumenter og links