Belønning for fleksibelt elforbrug

DONG Energy søger kandidater til pilotprojekter blandt kommercielle
aktører og større elkunder

Der er behov for et mere fleksibelt elforbrug i fremtiden. Derfor søger DONG Energy nu innovative, kommercielle aktører og større erhvervsvirksomheder, som vil deltage i pilotforsøg med at skabe balance mellem elforbrug og kapacitet i elnettet. Formålet er at værdisætte fleksibilitet, så det bliver økonomisk attraktivt at være aktør i det intelligente elnet.

Større forbrug, mere uforudsigelig produktion
Elforbruget vil stige markant i de kommende år. Det sker i takt med, at varmepumper erstatter oliefyr, og elbilerne ruller ud på gaderne. Parallelt hermed bliver elproduktionen mere uforudsigelig, idet der kommer mere og mere energi fra vedvarende energikilder som eksempelvis vindmøller. Det giver nye udfordringer og nye muligheder, både for elselskaber og forbrugere.

”Sagt lidt firkantet er der to veje, man kan gå. Enten skal der investeres store beløb i en forstærkning af elnettet, eller også skal man stimulere et mere fleksibelt og intelligent elforbrug, for at mindske investeringsbehovet. Der er størst samfundsmæssig gevinst ved at satse på intelligens og fleksibilitet, og det er den vej, vi vil gå”, fortæller Knud Pedersen, direktør i DONG Energy Eldistribution.

Derfor inviteres kommercielle aktører på elmarkedet til at medvirke i dialog og projekter, der skal undersøge og demonstrere, hvordan elforbrug kan flyttes til tidspunkter på døgnet, hvor der er mindre pres på nettet. I pilotprojekterne vil DONG Energy tilbyde særlige vilkår, aftaler og tariffer. Igennem den indledende dialog vil der blive sat økonomisk værdi på fleksibiliteten og aftaler indgås baseret på baggrund heraf. Pilotprojekterne vil give vigtig viden om forbrugernes adfærd og præferencer og vil dermed være med til at guide udviklingen af det intelligente elnet.

Tilmelding til DONG Energy
Interesserede bedes kontakte DONG Energy nu, så pilotprojekter kan starte i løbet af 2012.

”Hvis muligheden er der, ønsker vi både at indgå aftaler med kommercielle markedsaktører og større virksomheder. Blandt virksomhederne kunne det f.eks. være frysehuse, kemisk industri og lignende. Hvis sådanne virksomheder ser mulighed for at udjævne deres forbrug på nogle få kritiske tidspunker, vil det gavne forbrugerne og samfundet som helhed, da det vil reducere de lang-sigtede omkostninger til drift og vedligehold af elnettene. Den slags ønsker vi at belønne via særlige aftaler” siger Knud Pedersen.

Interesserede kan henvende sig til Projektleder Christian Eika Frøkiær, 99 55 80 29,e-mail chref@dongenery.dk eller Business Developer Anette Gudum, 99 55 59 79,e-mail anegu@dongenergy.dk

FAKTA:
Pilotprojekterne vil give vigtig viden om forbrugernes adfærd og præferencer og vil dermed være med til at guide udviklingen af det intelligente elnet. Mulige dialogpartnere og pilotprojektdeltagere kan være:

  • Elhandlere og balanceansvarlige, der ser potentiale i at indgå aftaler om at udjævne forbrug med slutkunder
  • Elbiloperatører med mulighed for at styre ladning
  • Aktører, der styrer en større mængde installationer i DONG Energys net (f.eks. varmepumper eller køleanlæg).
  • Store enkeltkunder i DONG Energys net – gerne med rådighed over flere installationer

For yderligere information, kontakt:

DONG Energy
Media Relations

Morten Kidal
+45 9955 9583