Dansk solprojekt med i EUs top fem

Store Hus i Avedøre forbruger og producerer selv varme og el

Projektet med opsætning af solfangere på taget og solceller på facaden af bygningen Store Hus i Avedøre er blevet udvalgt som et af de fem bedste energiprojekter i EU. Så der er tale om en vaskeægte solstrålehistorie, når Store Hus i Avedøre Stationsby genfødes som Solhus – et lokalt kraftvarmeværk, hvor der produceres varme og el, drevet af solenergi. DONG Energy er totalleverandør på projektet. Et eksempel for omverdenen Bygningen bliver et eksempel for omverdenen på, hvordan et boligområde kan renoveres med klimabevidsthed og arkitektur i højsædet, og det har ført til, at EU nu anerkender denne nytænkning ved at indstille projektet til Kommissionens Energipris, og i dag tirsdag den 23. februar indvier Hvidovres borgmester Milton Graff Pedersen Solhus ved en ceremoni med deltagelse af projektets samarbejdspartnere samt beboerne i Solhus. Fra Store Hus til Solhus Det er Avedøre Fjernvarme, der i 2007 påtog sig opgaven at vise resten af verden, hvordan et forsyningsselskab kan være med til at skabe en positiv miljøforandring for et boligområde. Det er nu resulteret i projektet ”Fra Store Hus til Solhus”, hvor 60 solfanger-paneler på taget af Solhus, med et areal på ca. 750 kvm, skal levere ca. 350 MWh varme årligt. Det betyder, at der er væsentlige energibesparelser at hente for bygningens beboere og samtidigt er Solhus blevet et eksempel til efterlevelse for lignende boligområder overalt i Europa. Det førte til nomineringen til EU-Kommissionens energipris sammen med fire andre projekter. Den 23. marts afgøres i Bruxelles det om Solhus løber af med sejren. Prisen gives til demonstrationsprojekter, der kombinerer energiløsninger, formidling og samarbejde. Tilløbsstykke og hovedattraktion Projektet var allerede et tilløbsstykke både før, under og efter klimatopmødet i december 2009, ligesom huset var en af de energirigtige hovedattraktioner under en klimakonference med mere end hundrede deltagere fra ind- og udland. ”Vi vil gerne gøre en anderledes indsats i lokalområdet, hvis det står i vores magt. Projektet en nyskabelse på fjernvarmeområdet, og vi glæder os til at vise, hvad et forbrugerstyret fjernvarmeselskab formår,” siger formanden for fjernvarmeselskabet, Missielle Lenander. Det gode eksempel Store Hus er vartegnet for Avedøre Stationsby og har siden dets opførelse i 1975 gennemgået flere forskellige renoveringer og forbedringer. Men nu er tiden altså kommet til at give bygningen et definitivt løft og modernisere Store Hus, så det forvandles til Solhuset ved brug af solceller på taget, samt glasfacader der vil give bygningen et lettere og lysere udtryk. Bygninger som Store Hus findes i storbyer overalt i verden, og deltagerne i klimatopmødet kunne efter et besøg i Solhuset finde inspiration til, hvordan man kan omdanne aldrende bebyggelser til innovative, æstetiske og miljørigtige beboelser. ”Den centrale drivkraft i et projekt som Solhuset er selvfølgelig de mennesker, der bor i det. Helt afgørende for fornyelsen af Store Hus er samarbejdet mellem dem, der forsyner bygningen med energi og de beboere, der skal have deres daglige gang i huset. Vi har oplevet et meget positivt samarbejde”, siger Allan Schefte, markedsdirektør i DONG Energy. Fakta: Der er etableret 60 solfangerpaneler på taget af Solhus med et areal på ca. 750 m2. Solfangerne leverer ca. 350 MWh varme årligt, hvilket forventes at svare til forbruget af 75-100 % varmt brugsvand i perioden april-september til Solhusets 454 lejligheder. Der er opsat 160 polykrystallinske solcellepaneler på husets sydfacade, og de forventes at have en årlig el-produktion på 21.000 kWh. Der spares 81 tons CO2 på årsbasis. Yderligere oplysninger: Avedøre Fjernvarme amba c/o EBO Consult A/S, Tlf. 3638 3800, mail: ebo@ebo.dk DONG Energy Media Relations Pressemedarbejder Morten Kidal Tlf: 9955 9583, mail morki@dongenergy.dk

Dokumenter og links