Der skal tryk på de grønne løsninger

Scanprint og DONG Energy indgår klimapartnerskab

Et nyt klimapartnerskab skal hjælpe med at sætte tryk på de løsninger hos Scanprint. Ambitionen er at reducere energiforbruget, støtte udbygningen af vedvarende energi og opkøbe og annullere CO2-kvoter. CO2-neutral inden udgangen af 2012 ”Vi tager klimaproblemerne meget alvorligt og vil gerne yde vores bidrag til en renere verden. Det er baggrunden for den klimapartnerskabsaftale, vi netop har indgået med DONG Energy, og hvis hovedsigte er at gøre Scanprint til en CO2-neutral virksomhed inden udgangen af 2012,” siger Scanprints administrerende direktør, Mogens Larsen. Scanprint og DONG Energy vil samarbejde om en række tiltag. Der er således planer om rådgivning, der skal give overblik over energiforbrug, og hvad man kan gøre for at sikre en høj grad af energieffektivitet. Scanprint ønsker desuden at støtte udbygningen af vedvarende energi for eksempel gennem køb af certifikater for vedvarende energi fra nye danske vindmølleparker, som bygges af DONG Energy. Og så vil Scanprint neutralisere CO2-udledningen fra sit varmeforbrug via opkøb og annullering af CO2 kvoter. Markedsdirektør Allan Schefte, DONG Energy, hilser Scanprint velkommen som klimapartner: ”Jeg glæder mig meget til samarbejdet, for vi kan åbne op for mange gode og ambitiøse tiltag. Scanprint mener det alvorligt, så jeg forventer, at vi sammen kan vurdere produkternes klimabelastning gennem hele værdikæden ved udarbejdelse af et ’Carbon footprint’.” Parterne har desuden givet hinanden håndslag på at undersøge muligheder for anvendelse af alternative former for energikilder så som solceller, solvarme, varmepumpeanlæg og mikrovindmøller. Scanprint har cirka 100 medarbejdere, og de er tiltænkt en central rolle i klimapartnerskabet med DONG Energy. Derfor er de også repræsenteret i den klimapartnerskabsgruppe, der i praksis skal stå for udmøntningen af aftalen. Yderligere information Scanprint Mogens Larsen Dir.: 87 33 66 38 Mobil: 61 62 03 48 Mail: mla@scanprint.dk DONG Energy Media Relations Morten Kidal 9955 95 83 Mail: morki@dongenergy.dk