DONG Energy går ind i opførelsen af norsk vindmøllepark

DONG Energy har købt en tredjedel af andelene i Kvalheim Kraft DA, der driver en vindmøllepark i Norge og har endnu en park under opførelse. Sælgerne er Østfold Energi og Vardar, der fremover hver vil eje en tredjedel af selskabet. I Vågsøy kommune i Vestnorge driver Kvalheim Kraft DA landmølleparken Mehuken I med en kapacitet på 4,2 MW og er med anlægstilskud fra de norske myndigheder ved ENOVA ved at opføre parken Mehuken II, der består af 8 møller med en samlet kapacitet på 18,4 MW. Inklusiv DONG Energy’s andel af anlægsinvesteringen i Mehuken II udgør den samlede købesum DKK 47 mio. ”Norge er et interessant marked for DONG Energy, da der ligger et meget stort potentiale for vindkraftanlæg med gode vindressourcer. Mehuken II er samtidig et spændende projekt, og derfor har vi valgt at gå ind som medejer af Kvalheim Kraft,” siger Christina Grumstrup Sørensen, Senior Vice President for Renewables i DONG Energy. Mehuken I blev idriftsat i 2001 og Mehuken II forventes idriftsat i slutningen af 2010. Den samlede energiproduktion fra de to parker forventes at blive på ca. 70 GWh per år, svarende til omkring 3.500 norske husstandes årlige forbrug. DONG Energy, Vardar og Østfold Energi har siden 2006 i fællesskab ejet vindudviklingsselskabet Zephyr AS og har derigennem sammen udviklet en portefølje af projekter på ca. 1000 MW i Syd- og Midtnorge. Det er de gode erfaringer fra dette samarbejde, der nu bygges videre på i Kvalheim Kraft DA. DONG Energy er i Norge i forvejen medejer af vindparkerne Nygårdsfjell 1 og 2 i Nordnorge igennem Nordkraft Vind AS. Nygårdsfjell 1 har en kapacitet på 6,9 MW og blev idriftsat i 2005. Nygårdsfjell 2 er under opførelse, ligeledes med anlægstilskud fra ENOVA, og forventes idriftsat i udgangen af 2011 og får en samlet kapacitet på 25,3 MW. DONG Energy har desuden sammen med Fitjar Kraftlag ansøgt de norske myndigheder ved ENOVA om tilskud til opførelsen af vindmølleparken Midtfjellet i Stord kommune. Koncessionen for Midtfjellet giver mulighed for at opføre en landmøllepark på op til 150 MW. For yderligere oplysninger, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023

Dokumenter og links