DONG Energy har solgt sin elinstallationsforretning til NCC

I forbindelse med salget er der indgået aftale om fremtidigt samarbejde

Elektrikerarbejde ligger i yderkanten af DONG Energy’s nuværende strategiske fokus og forretningsvision. Derfor har DONG Energy i dag indgået aftale med NCC Construction Danmark A/S om køb af DONG Energy’s elinstallationsforretning. I forbindelse med salget har de to virksomheder indgået aftale om et fremtidigt tættere samarbejde. Salg med udvikling og samarbejde for øje ”Vi har bestræbt os på at finde en køber, som kan blive en kompetent samarbejdspartner og leve op til de krav, vi stiller, når vi fremover skal anbefale vores kunder at få udført energisparetiltag og installationsarbejder”, siger DONG Energy’s markedsdirektør Allan Schefte. ”NCC udfører installationsopgaver inden for alle områder og er som den første entreprenørvirksomhed herhjemme certificeret som ”registreret energimærkningsvirksomhed”. I 2008 vandt NCC energistrategiprisen i Climate Cup. NCC vil kunne udvikle installationsforretningen og være med til at give endnu flere af vores kunder bæredygtige, klimavenlige services”, fortæller Allan Schefte. ”I NCC Construction, som installationsvirksomheden bliver en del af, beskæftiger vi os med byggeri, anlægsarbejder, samt tekniske installationer og Telecom i store dele af Danmark. Vi har undervejs i denne proces konstateret, at NCC og DONG Energy har identiske strategiske mål omkring energi og bæredygtighed, og at vi vil kunne komplementere hinandens indsats på flere områder. Derfor ser jeg frem til et endnu tættere samarbejde, bl.a. som en af DONG Energy’s Cleantechpartnere på privatkundeområdet, men også omkring udviklingen af klimapartnerskabskoncepter og energirådgivning”, siger viceadministrerende direktør Klaus Kaae. ”DONG Energy’s elinstallationsforretning har opnået meget høje scorer i alle kundetilfredshedsanalyser. Medarbejderne besidder en række kompetencer og kan håndtere såvel store projekter for private og offentlige virksomheder som arbejder i private husstande. Også på den måde matcher elinstallationsforret-ningen NCC’s store erfaring med produktionsstyring. Vi glæder os meget til overtagelsen og det kommende samarbejde med DONG Energy”, siger Klaus Kaae. NCC overtager DONG Energy's elinstallationsvirksomhed inklusive 26 medarbejdere 1. januar 2010. Ved strømafbrydelser fortsat DONG Energy Salget berører ikke DONG Energys aktiviteter i forbindelse med eldistributions- nettet. Kunder, som bliver berørt af strømafbrydelser, skal som hidtil kontakte DONG Energy, der forsat vil udbedre skader på elnettet. For yderligere information, kontakt: NCC Construction Kommunikations- og marketingdirektør Margrethe Lyngs Mortensen, +45 4089 1700 DONG Energy, Media Relations, Pressemedarbejder Morten Kidal +45 9955 9583 NCC i Danmark er opdelt i fire forretningsområder, NCC Construction Danmark A/S, NCC Roads A/S, NCC Bolig A/S og NCC Property A/S – alle 100 % ejet af NCC AB. NCC er en af DK’s største udviklings- og entreprenørvirksomheder med ca. 3.300 ansatte. NCC AB er børsnoteret i Stockholm og driver størstedelen af virksomheden i de nordiske lande. Med 20.000 medarbejdere og en omsætning på 57 milliarder svenske kroner hører NCC til en af Nordens og Europas helt store entreprenørvirksomheder. For yderligere information se, www.ncc.dk DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr.(EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links