DONG Energy og DTU indgår aftale om energisamarbejde

Dong Energy og DTU arbejder tæt sammen for at udvikle fremtidens energiforsyning og har derfor i dag underskrevet en ny samarbejdsaftale på energiområdet.

Dong Energy og DTU arbejder tæt sammen for at udvikle fremtidens energiforsyning og har derfor i dag underskrevet en ny samarbejdsaftale på energiområdet.

Aftalen baner vejen for, at DONG Energy og DTU kan sætte en række uddannelses- og forskningsmæssige aktiviteter i gang. DONG Energy bidrager med cirka 30 millioner kroner over tre år. Penge, der skal sikre højtuddannede ingeniører inden for energi- og klimaområdet og helt konkret styrke samarbejdet mellem uddannelses- og forskningsmiljøet og energibranchen.

På DTU glæder rektor Lars Pallesen sig over aftalen og de muligheder den giver:
”DTU har i 25 år haft et godt og frugtbart samarbejde med DONG Energy. Med aftalen sikrer vi, at det samarbejde fortsætter og endda bliver styrket. Vi samler kræfterne fra uddannelse, forskning og erhverv, så vi kan sikre størst mulig innovation i energisektoren og de bedst uddannede ingeniører på området,” siger DTU’s rektor Lars Pallesen om aftalen.

Ikke mindst i lyset af energiforliget er aftalen vigtig for en intensiveret indsats inden for blandt andet biomasse, CO2-reduktion og et effektivt el-net.

Hos DONG Energy understreger koncernchef Anders Eldrup aftalens betydning set fra virksomhedens synspunkt:
”Vi har planer om at ekspandere kraftigt de næste år, blandt andet gennem udvikling af store projekter primært i udlandet og ved at udvikle fremtidens energiløsninger. Derfor har vi behov for højt kvalificerede medarbejdere, der kan løfte teknisk krævende udfordringer. Med aftalen har vi sikret os, at der fremover vil være bedre mulighed for at udveksle teknisk og videnskabelig indsigt inden for energiteknologisk forskning,” siger Anders Eldrup.

Aftalen rummer en række konkrete, fælles aktiviteter, som skal styrke parternes forskning og udvikling på energiområdet:

DONG Energy udarbejder et katalog over eksamens- og phd-projekter til brug for studerende på DTU og stiller sin viden til rådighed for de studerende.
Fælles ansøgninger om projekter inden for teknologiudvikling.
Fælles teknologi-seminarer.
Fælles sommeruniversitet med fokus på energiteknologi.
For yderligere information, kontakt venligst:

Direktør Jørgen Kjems, DTU
Telefon: 45 25 36 81
Mobiltelefon: 20 48 25 63

Media Relations, Ulrik Frøhlke
DONG Energy
Mobiltelefon: 24 84 97 25