Elapparaterne skal køre, som vinden blæser

60 mio. kr. fra Videnskabministeriet til udvikling af fremtidens energisystem

Tænk hvis vaskemaskinen, elbilen og de andre el-apparater selv kunne finde ud af, hvornår det blæser og hvornår priserne på strøm falder. Og hvornår der dermed er god grund til at bruge strøm. Det er fremtidsmusik, men måske ikke så længe endnu. Med solid støtte fra Videnskabsministeriet kan en række centrale aktører inden for bl.a. energi og forskning sætte turbo på arbejdet med et langt mere intelligent elnet.  

Skal håndtere store mængder vedvarende energi
iPower er det nye, omfattende forskningsprojekt, der har fået støtte fra Videnskabsministeriet, og blandt aktørerne er Risø, DONG Energy, Danfoss og Grundfos. iPower skal bl.a. gøre det muligt, at hver husstand automatisk kan kobles på den billigst tilgængelige strøm, uanset om den kommer fra vindmøller eller fra de traditionelle fossile energikilder.

Vindmøllerne skal bestemme forbruget
"Det handler grundlæggende om, hvordan vi kan omlægge en elproduktion styret af forbrug til elforbrug styret i samspil mellem forbruger og produktion. I praksis betyder det, at den svingende vindkraftproduktion er med til at definere, hvornår elforbruget finder sted," siger Senior Innovation Manager Klaus Baggesen Hilger fra DONG Energy's Innovationscenter. "Der står rigtig mange elforbrugende apparater i husstandene, som ikke behøver at køre på et bestemt tidspunkt. Forbrugerne skal have mulighed for at bruge strøm, når den er billig og grøn."

Som leder af iPower-platformen og chef for Programmet for Intelligente Energisystemer glæder Anders Troi, Risø DTU, sig over tildelingen:

”Jeg er glad for, at iPower er udvalgt. Projektet er et nødvendigt initiativ, hvis Danmark skal gøres uafhængigt af fossile brændsler. Det er lykkedes at samle alle væsentlige kapaciteter og ressourcer i Danmark, som tilsammen kan løfte opgaven”.

Budget på i alt 120 mio. kr.
Videnskabsministeriet har givet tilskud på 60 mio kr. til at udvikle iPower, mens de involverede partnere selv bidrager med yderligere 60 mio. kr.
Der er i alt 35 partnere i iPower. Udover DONG Energy og Rsiø DTU er det bl.a. Dansk Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, IBM, Vestas, Danfoss, Grundfos og Dansk Energi.

Bevillingen er givet i forbindelse med det nye initiativ ’SPIR’ (Strategic Platforms for Innovation and Research), som gør det muligt for virksomheder og forskere at samarbejde om at bringe Danmark i front på de to udpegede indsatsområder. Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation har tilsammen bevilget 60 mio. kr. til hver af de to platforme. Erhvervslivet bidrager med tilsvarende store beløb, så hver platform får en samlet ramme på ca. 120 mio. kr.

Yderligere information:Head of Programme
Anders Troi
Intelligent Energy Systems
Risø DTU
+45 2030 4815

Pressemedarbejder
Morten Kidal
DONG Energy
Media Relations
+45 9955 9583

Dokumenter og links