Enecogen, Hollands reneste gasværk, nu officielt i drift

Joint venture mellem Eneco og DONG Energy. Den samlede investering i værket beløber sig til i alt ca. 5 mia. dkr.

Rotterdam, 19. januar 2012. Holland har nu et af Europas reneste gasfyrede kraftværker. Til lyden af en hylende dampfløjte blev Enecogen-værket officielt taget i drift af de adm. direktører for DONG Energy og Eneco. Den samlede investering i værket beløber sig til i alt ca. 5 mia. dkr.

Enecogen-kraftværket øger Hollands eksisterende energiproduktion med en kapacitet svarende til elforbruget i 1,4 mio. private boliger. Med en virkningsgrad på 59,5 procent er kraftværket det mest effektive af sin slags i Holland. De højeffektive turbiner gør i kombination med DeNOx-installationen, som indfanger nitrogenoxider, Enecogen til en ren konkurrent sammenlignet med andre gasfyrede og især kulfyrede værker.

DONG Energy’s adm. direktør, Anders Eldrup, udtaler: "Vi er godt på vej til at kunne nedbringe udledningen af CO2med 50 procent inden 2020 takket være vores vedholdende fokus på at udvide vores kapacitet inden for offshore vindkraft og omlægge fra kul til naturgas og biomasse. Vores investering i Enecogen bekræfter denne kurs og vores fortsatte fokus på at være en aktiv spiller på de nordvesteuropæiske markeder.

Enecos adm. direktør, Jeroen de Haas, udtaler: "Vi er meget tilfredse med det nye værk, som er i helt i tråd med vores strategi om at øge bæredygtigheden i energiforsyningen. Enecogen øger vores evne til at balancere udsvingene i produktionen fra vores vindmølleparker. Vores samlede vindkraftproduktion er nu næsten oppe på 1.000 megawatt, og vores kapacitet inden for bæredygtig energiproduktion øges fortsat. Kombineret med vores eget nye gaslager i Epe (Tyskland) har Eneco opbygget en energiproduktion bestående af vindmølleparker, gasværker og gaslagre og kan dermed tilbyde bæredygtige fordele – også for vores kunder.”

Enecogen – fakta og tal
Det 870 megawatt gasfyrede kraftværk består af to identiske generatorer og har en virkningsgrad på 59,5 procent. Det er særlig højt sammenlignet med kulfyrede anlæg, som typisk har en virkningsgrad på under 50 procent. Enecogen-værket udleder derfor væsentligt mindre CO2 pr. produceret enhed. Værkets generatorer er konstrueret til at kunne håndtere 290 opstarter om året og nå op på fuld produktion inden for ca. 50 minutter. Dette sikrer en optimal tilpasning til udsving i elektricitetsbehovet. Værket blev bygget af Siemens og 30 underleverandører over en periode på 31 måneder. Over 800 mennesker var involveret i byggeriet af værket, der omfattede etablering af 9.700 tons maskinanlæg, 1.000 tons rør, 2.500 tons stålkonstruktioner, 23.000 m3 beton og 300 km kabler. Hos Enecogen har sikkerhed haft og vil altid have højeste prioritet.

Om Enecogen
Enecogen er et 870 MW, høj-effektivt gasfyret kraftværk placeret i Rotterdam havn. Enecogen er et partnerskab ligeligt ejet af hollandske Eneco og danske DONG Energy.

Om DONG Energy
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. I Holland bidrager Enecogen kraftværket til vores eksisterende tilstedeværelse som henholdsvis medejer af den nærliggende LNG terminal i Rotterdam havn og i kraft af vores salg af el og naturgas til privat- og erhvervskunder. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010.

Om Eneco
Eneco Group specialiserer sig i produktion, transmission, trading og distribution af energi (el, gas, varme og køling). Eneco Group omfatter selskaberne Stedin (management af el-netværk), Joulz (infrastruktur) og Eneco (bæredygtig energiproduktion og –forsyning samt løsninger). Eneco Group investerer i bæredygtige energikilder, energiløsninger og infrastruktur med et mål om at bevare energien ren, tilgængelig og økonomisk på langt sigt. Eneco Group har omkring 7.000 medarbejdere, hvoraf flere hundred arbejder uden for Holland. Hovedsædet ligger i Rotterdam.

Ulrik Frøhlke
DONG Energy
Phone: +45-9955 9560

Marcel van Dun
Eneco
Phone: +31-(0)88-8954235, +31- (0)6-55697076