Energiaftale: DONG Energy gør klar til at eksportere klimapartnerskaber

EU’s nye energisparedirektiv forpligter europæiske energiselskaber til at effektivisere kundernes energiforbrug. Aftalen vækker glæde hos DONG Energy, som gør klar til at udrulle den succesfulde klimapartnerskabs-model i Europa og til endnu flere danske virksomheder.

DONG Energy’s koncerndirektør Lars Clausen glæder sig over, at der er opnået enighed om et nyt energisparedirektiv, som – efter dansk forbillede – forpligter de europæiske energiselskaber til at effektivisere energiforbruget blandt kunderne. DONG Energy benytter anledningen til at udvide samarbejdet med store virksomheder i og uden for Danmark.

Garanti for bedre bundlinje
”Det er lykkedes os at vende kravet om energibesparelser til en ny og større del af DONG Energy’s forretning. Vi har i dag omtrent 130 klimapartnere, primært større industrielle kunder og kommuner, som vi garanterer en bedre bundlinje og mindre klimapåvirkning. Det tal skal nu væsentligt op gennem nye klimapartnerskaber med danske og udenlandske virksomheder godt hjulpet af det nye direktiv. Vi forbereder nu en lignende partnerskabsmodel i Storbritannien, hvor vi i forvejen har en stærk position og netop har fået cirka 6.000 erhvervskunder på gas”.

Lars Clausen har forståelse for flere EU-landes skepsis, men peger på DONG Energy’s positive erfaringer, som beviser, at det kan lade sig gøre, når virksomhederne og energiselskaberne arbejder tæt sammen.

- Jeg kan godt forstå, hvis man i andre EU-lande tror, det er en vanskelig opgave at opnå massive energibesparelser, men erfaringerne har vist, at kundernes energiforbrug kan reduceres markant. Siden 2006 er det lykkedes DONG Energy at øge vores energibesparelser med 400 pct. gennem traditionel energirådgivning og via vores klimapartnerskaber. Alene i 2011 har vi realiseret energireduktioner svarende til samtlige 90.000 husstandes elforbrug i Aalborg, siger Lars Clausen.

DONG Energy’s første klimapartnerskab blev indgået for fem år siden. Lars Clausen fremhæver, at klimapartnerskaber ikke kun bidrager til, at virksomhederne bliver mere klimavenlige, men også giver resultater på bundlinjen.

- Vores klimapartnerskaber realiserer typisk en energibesparelse på 10-30 pct., så det kan virksomhederne mærke på bundlinjen allerede efter kort tid. Vores klimapartnerskab med PFA har eksempelvis reduceret energiforbruget med 30 pct. på bare to år uden voldsomme investeringer.

Fakta om klimapartnerskaber

  • DONG Energy har indgået klimapartnerskaber med cirka 130 virksomheder, kommuner, boligselskaber og andre offentlige institutioner.
  • Et klimapartnerskab er bygget op om ”grundelementerne”: klimastrategi, energioptimering og investering i vedvarende energi, videndeling og strategisk klimakommunikation
  • Klimapartnerne realiserer ofte en betydelig omkostningsbesparelse som følge af energibesparelser på typisk mellem 10-30 pct.
  • Der er opnået årlige besparelser på mere end 100 millioner kilowatt-timer (blandt de partnere som allerede har fået opgjort deres besparelser). Det svarer cirka til elforbruget i 30.000 husstande.
  • Partnerskabsmodellen blev introduceret for første gang i 2007.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Morten Kidal
+45 9955 9583