Energigruppen Jylland mølposer Knudmoseværket

Energigruppen Jylland har besluttet midlertidigt at lukke Knudmoseværket i Herning, også kaldet mølposning.

DONG Energy ejer 65,6 procent af Energigruppen Jylland, mens Herning Kommune Ejer 34,4 procent. Det affaldsfyrede værk mølposes som følge af en generel mangel på affald i det prisleje, der er nødvendigt for at sikre en rentabel forretning. "Knudmoseværkets daglige driftsøkonomi er hårdt presset af udviklingen på affaldsmarkedet", siger Finn Stengel Petersen, formand for Energigruppen Jyllands bestyrelse. "I den situation vælger vi derfor at stoppe driften, for dermed at undgå at realisere et driftsunderskud". Mølposningen vil betyde nedlæggelse af 14 stillinger på Knudmoseværket. Energigruppen Jylland vil nu gå i dialog med medarbejdernes tillidsrepræsentanter for at forhandle de nærmere detaljer på plads. De berørte medarbejdere er blevet underrettet, men der er ikke sat nogen endelig dato på lukning. Før dette kan besluttes, skal der være en dialog med værkets varmekunde og affaldsleverandører. Der er tale om midlertidig lukning af værket, men der er ikke sat dato på en eventuel genopstart. Det afhænger af situationen på affaldsmarkedet og markedet for afsætning af el og fjernvarme. Mølposningen vil ikke have betydning for hverken fjernvarmeforsyningen eller elforsyningen. Yderligere information: DONG Energy Media Relations Ulrik Frøhlke Tlf.: +45 9955 9560 Herning Kommune Finn Stengel Petersen Tlf.: +45 2022 4145

Dokumenter og links