Energiselskaber lancerer et nyt initiativ kaldet Bettercoal til fremme af forbedringer i den globale kulminedrift

Otte store aktører på det europæiske energimarked har i dag (onsdag 18. april) bekendtgjort den officielle stiftelse af Bettercoal, et globalt initiativ, som skal fremme en løbende udvikling af virksomhedernes samfundsansvar i den internationale kulleverandørkæde.

Initiativet er taget af stifterne, DONG Energy, EDF, Enel, E.ON, GDF SUEZ, RWE og Vattenfall, og målsætningen er at støtte ændringer på det praktiske niveau til fordel for arbejderne, lokalsamfundet, erhvervslivet og miljøet. Som det første nye medlem er det nordiske energiselskab Fortum også indtrådt i Bettercoal.

”Som store aftagere af kul på globalt plan er vores medlemmer yderst opmærksomme på minedriftens potentielt negative effekt, især for dem, der bor og arbejder tæt på minerne,” siger Joachim Löchte, formand for den nyetablerede bestyrelse for Bettercoal, og fortsætter:

”Vi må have større sikkerhed for, at vores kul kommer fra miner, hvor man har en ansvarlig indstilling til at beskytte arbejderne, lokalsamfundet og det lokale miljø. Det er grunden til, at vi har stiftet Bettercoal – der er tale om en langsigtet investering, som i begyndelsen vil fokusere på at forbedre praksis i selve minerne. Det skal ske ved at involvere interessenterne, herunder mineselskaber og -operatører.”  

Som det første skridt er initiativet nu ved at udvikle et nyt branchekodeks, som bygger på de eksisterende minestandarder og anerkender nuværende god skik i branchen.  Bettercoal–kodekset vil opstille etiske, sociale og miljømæssige principper og bestemmelser, som medlemmerne forventer, at deres kulleverandørkæde tilslutter sig, og som vil danne grundlag for regelmæssige inspektioner på stedet foretaget af uafhængige fagfolk. Resultatet af disse inspektioner vil blive forelagt medlemmerne af Bettercoal.

”Der har længe været standarder for mineindustrien generelt, men det er klart, at kulaftagerne har forskellige forventninger til deres leverandører om det, der foregår på det praktiske niveau,” siger Joachim Löchte.
Bettercoal–kodekset udvikles med støtte af en uafhængig rådgivende gruppe af interessenter, som vil bestå af eksperter fra civilsamfundet, fagforeninger og mineselskaber. Kodekset vil blive underkastet en global, offentlig høringsproces, som iværksættes senere i år.

Initiativet er åbent for medlemskab for store kulaftagere overalt i verden, herunder energiselskaber og industrielle aktører som f.eks. cementfabrikker og stålværker. I begyndelsen vil fokus være på miner, der leverer til de internationale markeder, men kodekset, redskaberne og de indvundne erfaringer vil blive stillet til rådighed for interessenter over hele verden.
Det forventes, at der i løbet af kort tid vil blive udnævnt en direktør for Bettercoal.

Note til redaktører:
Bettercoal blev i marts 2012 registreret som et garantiselskab (Private Company Limited by Guarantee) i henhold til den britiske selskabslov (UK Companies Act 2006). Selskabet fungerer som en forening med almennyttigt formål.
Høringsprocessen vedrørende Bettercoal–kodekset er planlagt til at begynde senere på året og vil bestå af en 60-dages høring efterfulgt af en 30-dages høring, som begge kan følges via Bettercoals hjemmeside (www.bettercoal.org), telekonferencer, webinarer og personligt fremmøde på centrale lokationer som f.eks. Colombia, Rusland og Sydafrika. 

Yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Peder Michael Pruzan-Jorgensen, BSR, på ppruzan-jorgensen@bsr.org

BSR er et virksomhedsnetværk og en rådgivningsvirksomhed med almennyttigt formål og fokus på bæredygtighed, som har arbejdet med medlemmerne af Bettercoal om at strukturere initiativet.

For spørgsmål om de enkelte medlemmer venligst kontakt:
DONG Energy, Carsten Birkeland Kjær på cabkj@dongenergy.dk
EDF, Sabine Mezard på sabine.mezard@edf.fr
Enel, Media Relations Office på ufficiostampa@enel.com
E.ON, Georg Oppermann på georg.oppermann@eon.com
Fortum, Ulla Rehell på Ulla.Rehell@fortum.com
GDF SUEZ, Alexa Schröder på alexa.schroeder@gdfsuez-energie.de
RWE, Peter Hoscheidt på peter.hoscheidt@rwe.com
Vattenfall, Thorsten Ziegler på thorsten.ziegler@vattenfall.de

Antitrust-erklæring
Bettercoal er forpligtet til at overholde alle relevante antitrust- og konkurrencelove og -bestemmelser og har i den forbindelse vedtaget en antitrust-erklæring, hvis overholdelse er en betingelse for fortsat medlemskab af Bettercoal.

 

Dokumenter og links