Forsmag på fremtidens intelligente elforbrug

155 familier på Sjælland flytter rundt på deres elforbrug

155 husstande på Sjælland får som de første en forsmag på fremtidens elsystem. Det sker som led i DONG Energy’s eFlex-projekt, der netop er startet.

DONG Energy tester om 155 familier er villige til at flytte rundt på deres elforbrug hen over døgnet. Testen er led i arbejdet med at stimulere et mere intelligent og fleksibelt elforbrug. Nyudviklet IT-udstyr, en social medieplatform og antropologer skal give mere viden om, hvad der skal til for, at testfamilierne flytter deres elforbrug.

”Såvel forbrug som produktion vil forandre sig meget i løbet af de næste 10 til 15 år. Mængden af vindenergi i elnettet vil eksplodere og i takt med, at elbiler udbredes og varmepumper erstatter oliefyr, vil elforbruget stige markant”, forklarer Knud Pedersen, Vice President i DONG Energy.

Denne udvikling er god for miljøet, og den giver kunderne helt nye muligheder. Men den giver også elselskaberne en ny udfordring: hvordan opretholdes den høje forsyningssikkerhed, når både forbrug og produktion svinger mere, bl.a. som følge af lidt eller megen blæst og nyt elforbrugende udstyr? Man kan vælge at udbygge elnettet, så det kan klare større belastninger. Men en mere bæredygtig løsning kunne være at motivere kunderne til at flytte rundt på deres forbrug, så det udjævnes over døgnet.

”Når folk kommer hjem fra arbejde, er elforbruget stort og elnettet belastet, fordi mange tænder for komfurer, ovne og andet udstyr samtidig. Den rytme er svært at ændre. Men i fremtiden kommer der mere udstyr, som ikke behøver at køre i de perioder, hvor forbruget er størst, f.eks. varmepumper og opladere til elbiler. En mulighed er derfor at lade prisen svinge, så man kan spare penge ved at bruge el på bestemte tidspunkter af døgnet. Det kaldes fleksibelt elforbrug, og det vil vi gerne belønne”, fortæller Knud Pedersen.

Det vil være en fordel både for kunder og elselskaberne, hvis en intelligent enhed i hjemmet reagerer på et prissignal og starter eller afbryder enheder, der bruger meget strøm. Spørgsmålet er, om kunderne overhovedet ønsker at ændre adfærd ud fra prisen og, hvor meget prisen i så fald skal svinge før at det bliver attraktivt?

"Vi håber, at kunderne vil være med til at drive denne udvikling. Der vil blive investeret store beløb i fremtidens elnet, og testen hjælper os med at fremme løsninger, der skabe reel værdi, fordi de motiverer kunderne til at være fleksible”, konkluderer Knud Pedersen.

Fakta:

De 155 husstande får installeret nyudviklet IT-udstyr fra firmaet GreenWave Reality. Udstyret kan styre forbruget ud fra flere parametre. Dermed kan man se, hvordan kunderne vælger at blive styret, f.eks. om de vil spare på strømmen på de tidspunkter, hvor der er højere priser, om de lægger vægt på at bruge strømmen på de tidspunkter, hvor vindmøllerne blæser mest, eller om de vægter fuld komfort som mere værdifuld end den besparelse der kan opnås. Udstyret giver kunderne overblik over deres forbrug, og samtidig får de mulighed for at kommunikere med deres elnetselskab og gennem en social medieplatform.

  • Der laves forsøg med nettariffer varierende fra 0 til 100 øre pr. kilowatttime
  • Projektet løber fra marts 2011 til primo 2012
  • eFlex er et projekt under DONG Energy Eldistribution
  • GreenWave Reality leverer Home Automation udstyret - se mere på www.greenwavereality.com
  • Antroprologerne.com står for den kvalitative undersøgelse - se mere på www.antropologerne.com

Yderligere oplysninger

DONG Energy
Media Relations
Morten Kidal
9955 9583
morki@dongenergy.dk

Dokumenter og links