Første strøm fra Walney 1 Havmølleparken

Walney 1 Havmølleparken, der er under opførelse i det Irske Hav, har torsdag den 13. januar 2011 leveret den første CO2-frie strøm til det britiske elnet.

Walney 1 Havmølleparken, der er under opførelse i det Irske Hav, har torsdag den 13. januar 2011 leveret den første CO2-frie strøm til det britiske elnet.

Produktionen skete fra den første af de i alt 51 vindmøller, som udgør Walney 1 Havmøllepark. Når Walney 1 og den efterfølgende Walney 2 havmøllepark, er i fuld drift vil parkerne have en kapacitet på 367,2 MW, og kunne forsyne ca. 320.000 britiske husstande med grøn strøm. De to parker udgør en samlet investering på DKK 8,4 mia. og ejes af DONG Energy (50,1 %), Scottish & Southern Energy (25,1 %) og et konsortium bestående af PGGM og den hollandske kapitalfond Ampère Equity Fund, administreret af Triodos Investment Management (24,8 %).

Walney havmølleparkerne ligger cirka 15 km. vest for Barrow-in-Furness i det Irske Hav, og vil bestå af hver 51 møller. Opførelsen af havmølleparken Walney 1 begyndte i marts 2010. Installationen af alle møller i parken er netop afsluttet og vindmøllerne vil blive idriftsat i løbet af de kommende måneder. Opførelsen af Walney 2, også med 51 vindmøller, påbegyndes i marts 2011, og parken forventes at være i fuld drift ved udgangen af 2011. Når begge parker er i drift, vil de beskæftige cirka 60 medarbejdere til drift og vedligehold.

”Storbritannien har en meget ambitiøs plan for at øge produktionen af vedvarende energi og et mål om at få grøn energi og forsyningssikkerhed til at gå hånd i hånd. Vi er meget tilfredse med at være i stand til at bidrage til udbygningen af den vedvarende energi. Den første strøm fra Walney 1 er et meget håndgribeligt resultat af vores anstrengelser for at øge produktionen af vedvarende energi”, siger Niels Bergh-Hansen, koncerndirektør i DONG Energy.

“Dette er en vigtig milepæl i udbygningen af Walney Havmøllepark, som demonstrerer den storstilede indsats, der er lagt i opførelsen. Som Storbritanniens ledende producent af strøm fra vedvarende kilder arbejder SSE målrettet på at øge andelen af vedvarende energi i Storbritannien, og produktionen fra Walney er et vigtigt bidrag til at sikre dette”, siger Colin Hood, SSE’s Chief Operating Officer:

For yderligere information, kontakt:

DONG Energy

Media Relations

Andreas Krog

+45 9955 2023

 

Walney Havmøllepark

I løbet af 2010 og 2011 vil Walney (UK) Offshore Windfarms Ltd. opføre Walney 1 og Walney 2. Walney Havmøllepark befinder sig cirka 15 km. fra Walney Island-kysten i det Irske Hav og omfatter et areal på cirka 73km2. 

De to havmølleparker, Walney 1 og Walney 2, vil hver bestå af 51 vindmøller og har en samlet kapacitet på 367,2 MW. Opførelsen af de to havmølleparker omfatter fundamenter, møller, eksportkabler- og interne forbindelseskabler mellem møllerne, en offshore transformerstation samt nettilslutningen til det britiske elnet. Vindmøllerne har hver en kapacitet på 3,6 MW, og rotordiameteren er 107 m. for Walney 1 og 120 m. for Walney 2. Møllerne i Walney 2 vil have en max højde på 150 m. fra vandets overflade til vingespids.

Drift og vedligehold af havmølleparkerne Walney 1 og Walney foregår lokalt fra Barrow-in-Furness og vil blive varetaget af cirka 60 medarbejdere. Dette vil give muligheder for partnerskaber med det lokale erhvervsliv og skabe arbejdspladser i området gennem hele projektets levetid.

Yderligere information om projektet kan fås på www.wowind.co.uk.

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere
og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com.

SSE (Scottish and Southern Energy) er et FTSE-100 selskab med hovedsæde I Perth og mere end 19.000 medarbejdere. Selskabet har en markedsværdi på circa GBP 10 mia. og forsyner mere end 9,6 millioner kunder i Storbritannien og Irland. For yderligere information, see www.scottish-southern.co.uk/

PGGM:
PGGM er den administrative organisation for kollektive pensionsordninger, primært i pleje- og velfærdssektoren. Det er også en indtægtskilde for folk i pleje- og velfærdssektoren. PGGM forvalter i øjeblikket omkring EUR 100 mia. pensionsmidler for over 2,3 millioner kunder.

Ampère Equity Fund:

Ampère Equity Fund, der forvaltes af Triodos Investment Management, investerer i vedvarende energiprojekter i Vesteuropa. Fonden investerer beløb i størrelsesordenen EUR 10 millioner til EUR 50 millioner egenkapital pr investering. Fonden fokuserer på investeringer i energiproducerende aktiver, der anvender kendt teknologi, såsom landvind, havvind, solcelleanlæg, koncentreret solenergianlæg og biomassekraftværker, der giver et stabilt og forudsigeligt langsigtet afkast til sine investorer. Fonden har tiltrukket store hollandske institutionelle investorer med en samlet kapital på EUR 320 mio., som giver sikkerhed for finansiering af fondens investeringsstrategi frem til udgangen af 2011. Triodos Investment Management er et datterselskab af Triodos Bank, der har over 25 års erfaring med investeringer i vedvarende energi.