Geotermiske boringer i Sønderborg påbegyndes

Om få dage begynder boringen af to geotermiske brønde i Sønderborg. De to boringer, som skal nå ned i en dybde af ca. 2 kilometer, skal gøre det muligt at udnytte varmen i undergrunden til produktion af vedvarende og miljøvenlig fjernvarme til Sønderborg. Pressens repræsentanter er velkomne på borepladsen mandag den 15. marts 2010 mellem kl. 13 og kl. 15. Efter en kort velkomst ved Frede Thuesen, bestyrelsesformand for Sønderborg Fjernvarme, samt en orientering om sikkerhedsforholdene på pladsen, vil der være muligheder for at tage billeder af boreriggen, ligesom der vil være mulighed for at tale med repræsentanter for projektet. Deltagelse kræver af sikkerhedshensyn forudgående tilmelding til Sønderborg Fjernvarme på telefon 73 43 50 00. Borepladsens adresse er Augustenborg Landevej 81, og skilte viser vej fra Augustenborg Landevej. Selve borearbejdet udføres af Northern Dutch Drilling Company BV, og der er ved valget af borerig lagt vægt på, at der er tale om en topmoderne rig, hvor der blandt andet er gjort mest muligt for at reducere støj og risikoen for arbejdsulykker. Boreriggen er pt. ved at blive stillet op på borepladsen, og det ca. 40 meter høje boretårn vil kunne ses på lang afstand frem til begyndelsen af juni, hvor borearbejdet forventes afsluttet. De to brønde afbøjes, således at der blot er 10 meter mellem boringerne på overfladen men ca. 1.200 meter mellem dem i reservoirdybde. I forlængelse af borearbejdet udføres en pumpetest for endeligt at bekræfte, at det kan lade sig gøre at udnytte varmen i undergrunden. Resultaterne af denne test skal desuden anvendes til design af det overfladeanlæg, som fra begyndelsen af 2012 skal overføre den geotermiske energi til fjernvarmenettet i Sønderborg. Om projektet Sønderborg Geotermi er et ligeligt samarbejde mellem Sønderborg Fjernvarme og DONG Energy. Der arbejdes på at etablere et geotermisk anlæg, som skal producere fjernvarme til Sønderborg by. I 2007 gennemførtes seismiske undersøgelser omkring Sønderborg, der bekræftede, at der i området findes endog ganske tykke sandstenslag, der forventes at kunne levere op til 1/3 af byens årlige fjernvarmebehov. Se mere om projektet og om geotermi generelt på www.geotermi.dk. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Steffen B. Moe, Sønderborg Fjernvarme, tlf. 73 43 50 00 Søren Berg Lorenzen, DONG Energy, tlf. 99 55 78 15

Dokumenter og links