Inbicon sælger andengenerations bioethanol til Statoil

Salgskontrakt underskrevet i dag

Statoil i Danmark og Inbicon – DONG Energy’s teknologiselskab, der udvikler teknologi til at lave bioethanol fra halm – har i dag underskrevet en salgskontrakt om levering af andengenerations bioethanol til Statoil. Dermed bliver Statoil køber af de første fem mio. liter af Inbicons bioethanol. Bioethanolen produceres på Inbicons demonstrationsanlæg ved Asnæsværket i Kalundborg, som er under opbygning. Formålet med demonstrationsanlægget er at vise, at andengenerations bioethanol kan produceres på industrielle vilkår med Inbicon’s teknologi. Som det første selskab i Danmark kunne Statoil i 2006 tilbyde kunderne benzin iblandet bioethanol, og Statoil har derfor udvist interesse for at købe den første produktion fra det ny anlæg. ”Som det første og indtil nu eneste olieselskab har Statoil gennem tre år tilbudt de danske bilister benzin med bioethanol. Vi viser nu atter vores engagement og skubber på udviklingen ved at indgå denne aftale om køb af det første andengenerations bioethanol i Danmark.” siger Pia Bach Henriksen, adm. direktør i Statoil og fortsætter: ”Aftalen er endnu et eksempel på, at Statoils ambition om at levere bæredygtige biobrændstoffer er en reel målsætning, som vi arbejder aktivt for.” Niels Henriksen, administrerende direktør i Inbicon, siger om aftalen: ”Vi er meget tilfredse med at have Statoil som aftager af vores andengenerations bioethanol. Aftalen viser, at markedet ser en stor værdi i produktet, og at det kan sælges til en merpris i forhold til traditionel ethanol. Men vi ærgrer os over, at der på grund af regulatoriske begrænsninger ikke er basis for produktion af andengenerations bioethanol i større skala i Danmark. Anvendelse af halm til el og varme er nemlig væsentligt favoriseret i forhold til, hvis halmen anvendes til produktion af bioethanol.” Andengenerations bioethanol produceres på basis af restprodukter fra skov- og landbrug i modsætning til førstegenerations bioethanol, der produceres af produkter, der også anvendes som fødevarer fx majs, hvede og sukkerroer. Inbicons anlæg i Kalundborg bruger halm som råvare og vil årligt producere 5,4 mio. liter bioethanol. Udover bioethanol producerer anlægget årligt 8.250 ton brændselspiller, der kan bruges som brændsel på kraftvarmeværker og 11.100 ton dyrefoder. Fakta om Statoil Statoil leverer omkring en femtedel af Danmarks samlede olieforbrug og driver mere end 300 benzinstationer i Danmark, heraf ca. en femtedel automatanlæg under varemærket 1-2-3. På selskabets raffinaderi i Kalundborg raffineres olieprodukter, som enten eksporteres eller sælges i Danmark til brug som fx brændstof til biler eller opvarmning af private hjem og erhvervsejendomme. Fakta om Inbicon Inbicon A/S er et firma, der udvikler teknologi til at producere ethanol, brændsel og foder ud fra ikke-træbaseret biomasse. Inbicon har siden 2003 drevet et forsøgsanlæg i Skærbæk ved Fredericia og bygger i øjeblikket et demonstrationsanlæg i Kalundborg. Anlægget vil omdanne hvedehalm til ethanol, foder og ligninpiller og skal efter planen være i produktion i forbindelse med klimakonferencen i København i december 2009. Inbicon er et datterselskab af DONG Energy A/S. www.inbicon.com. For yderligere information, kontakt: Statoil Per Brinch, PR- og Kommunikationsdirektør +45 3342 4227 DONG Energy Ulrik Frøhlke, Media Relations +45 9955 9560

Dokumenter og links