Markant stigning i elpriserne

Vandmangel og frygt for ny kold vinter sender elpriserne i vejret på energibørsen

Lige nu koster det dyrt, hvis man ikke har sikret sig mod de svingende en gros priser på el. Priserne på elbørsen er steget voldsomt de seneste uger. 

For DONG Energy’s privatkunder udjævnes de nuværende ekstreme priser i spotmarkedet dog i kraft af løbende elindkøb og prissikring. Men den kvartalsvise elpris forventes at stige fra 1. januar med 5-8 øre per kilowatt-time. Dette billede kan meget vel fortsætte i løbet af 2011.

Hvis man ønsker sikkerhed i budgettet, er der mulighed for at låse sin elpris fast i op til 18 måneder. En aftale om fastpris i 12 måneder vil gælde fra 1. februar og 12 måneder frem.  Hvis man tegner en Fastprisaftale i 18 måneder, vil den gælde fra 1. april.

Derfor stiger priserne
Det nordiske elsystem mangler pt. hvad der svarer til et års forbrug i Danmark. Den usædvanlige situation skyldes et stort underskud i vand- og snemagasinerne i Norge og Sverige kombineret med et kraftigt højtryk over Norden. I Norden har tilgangen af vand og sne stor betydning for produktionen af energi. Højtrykket medfører væsentligt mindre nedbør og temperaturer langt under normalen. Enkelte dage forventes gennemsnitstemperaturen at være helt ned til 12 grader koldere end normalt, hvilket er ret usædvanligt. Hvis denne tendens bliver langvarig, kan der opstå effektproblemer, og det kan blive nødvendigt at koble norske og svenske storforbrugere af elnettet i særligt ekstreme tilfælde.

Det finansielle terminsmarked har siden 9. november reageret voldsomt på disse meldinger pga. nervøsitet for en gentagelse af sidste års kolde og tørre vinter.

Kontakt:
DONG Energy
Media Relations
9955 9552

Dokumenter og links