Mindre energiforbrug på de skrå brædder

Det Kongelige Teater bliver DONG Energy’s klimapartner nr. 100 og opnår markant energibesparelse

”At skabe rum for en stærk kunstnerisk udvikling”. Det er visionen for Det Kongelige Teater, og den skal understøttes af en ny samarbejdsaftale med DONG Energy. Aftalen bliver underskrevet i dag kl. 16.00 på teatret.

Målrettet og ansvarlig investering
"En målrettet investering i miljømæssigt forsvarlige og energibesparende løsninger har længe været på teatrets ønskeliste. Derfor har vi med stor glæde takket ja til at blive en af DONG Energy’s klimapartnere. Vi vil gerne være grønnere, og den ambition får vi nu mulighed for at komme et vigtigt skridt nærmere. Med den nye samarbejdsaftale skaber vi helt nye muligheder for en række langsigtede energibesparende tiltag, der udover at gavne klimaet også vil bidrage til at sænke teatrets udgifter og dermed frigive flere midler til kunsten", siger teaterchef Erik Jacobsen.

DONG Energy har screenet teatrets energiforbrug og lover besparelser på el og energi på flere millioner kr. De nødvendige investeringer vil hurtigt være tjent hjem.

Velkommen i kredsen af klimapartnere
”Det er en fornøjelse for os at byde en af landets vigtigste kulturinstitutioner velkommen som klimapartner nr. 100. Energieffektivisering og udvikling af vedvarende energi er kernepunkter i vores vision om at skabe stabil energi uden CO2”, siger markedsdirektør Allan Schefte, DONG Energy.

Fakta om klimapartnerskaber
Novo Nordisk blev i foråret 2007 DONG Energy’s første klimapartner, og partnerne har siden gennemført cirka 250 energispareprojekter. Novo Nordisk sparer årligt 40 mio. kr. i kraft af partnerskabet. Blandt de nye partnere er ZOO, Egetæpper og Premier Is, som har reduceret sit energiforbrug med op til 30 %.

DONG Energy’s klimapartnerskaber udspringer af tanken om, at samfunds-hensyn og god forretning kan gå hånd i hånd. Som klimapartner styrkes konkurrenceevnen via reducerede energiomkostninger, der skabes netværk til andre klimapartnere, og der opnås et stærkere omdømme. Alle partnerskaber målrettes individuelle behov og kan både omhandle energibesparelser, ny belysning, ventilation, elbiler og solcelleanlæg.
Læs mere på www.klimapartner.dk.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Morten Kidal
+45 9955 9583