Ny professor skal arbejde for bedre miljø, mindre CO2 og mere biomasse på kraftværkerne

DTU Kemiteknik har ansat Peter Glarborg som professor indenfor ren og effektiv produktion af el og varme - ”The DTU Clean Power Chair”.

DTU Kemiteknik har ansat Peter Glarborg som professor indenfor ren og effektiv produktion af el og varme - ”The DTU Clean Power Chair”. Peter Glarborg er internationalt kendt for sin forskning i højtemperaturkemi, er en vellidt og dygtig underviser og har i en årrække haft et nært samarbejde med en række danske og udenlandske universiteter og virksomheder.


Professorstilllingen er resultatet af et samarbejdet mellem DTU Kemiteknik, DONG Energy og Vattenfall. De to store energiselskaber sætter i disse år betydelige ressourcer ind på at udvikle rene og effektive termiske processer til produktion af el og varme.


Teknologiudviklingschef Rudolph Blum fra DONG Energy udtaler, at ”et af de vigtigste elementer i aftalen om professorstillingen har været at få forbedret vores viden om metoder til at reducere emissionen af miljøbelastende stoffer, og på den måde direkte omsætte forskning til praktisk anvendelse og dermed samfundsnytte.”


Netop kraftværkernes forbrændingsprocesser bliver professorens forskningsområde, og målet er at opnå nogle forskningsresultater, der på baggrund af teknisk grundforskning understøtter indsatsen for at reducere miljøbelastningen fra de termiske kraftværker.


”Forskningens anvendelsesmæssige aspekter har været en af grundpillerne i Institut for Kemitekniks nære samarbejde med kraftværkerne gennem mange år,” udtaler instituttets direktør, Professor Kim Dam-Johansen, og glæder sig over, ”at samarbejdet har skabt rammen for vigtige forskningsresultater, der har været med til at sætte den internationale dagsorden på området.”


Vattenfall satser entydigt på rene og effektive processer, og den stadige reduktion af skadelige emissioner er et højt prioriteret område i Danmark.


”Samarbejdet er derfor af stor betydning for, at vi hele tiden er på forkant med den seneste forskningsmæssige viden, der gør os i stand til at træffe de rigtige beslutninger,” siger Engineeringchef Hakon Mosbech fra Vattenfall.


I de kommende år bliver der sandsynligvis stillet store krav om at reducere CO2-udledningen fra energisektoren. DTU Kemiteknik har i forvejen et af verdens førende forskningsmiljøer indenfor termiske processer og begrænsning af luftforurening. Med det nye samarbejde vil forskningen i at reducere udledningen af miljøbelastende stoffer, øge anvendelsen af biomasse og reducere udledningen af CO2 blive intensiveret. Arbejdet vil omfatte fundamentale teoretiske og eksperimentelle studier kombineret med forsøg i semi-industriel og fuld skala.
Yderligere oplysninger:

DONG Energy
Media Relations
Andreas Krog
Tlf.: 9955 2023

DTU
Institutdirektør, Professor Kim Dam-Johansen,
Telefon 4525 2845 / 2014 2527