Nyt forskningssamarbejde skal bane vejen for biobaserede kemikalier og materialer

I dag produceres langt hovedparten af de kemikalier, der indgår i materialer som plast mv. på olie. Det nye samarbejde mellem Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability og DONG Energy skal se nærmere på, hvordan biomasse kan få en mere fremtrædende plads i produktionen.

Det verdensførende center på DTU, Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, og DONG Energy indgår et nyt og banebrydende forskningssamarbejde. De to parter skal undersøge, hvilke af fremtidens kemikalier, der kan produceres bæredygtigt og konkurrencedygtigt af biomasse frem for olie.

I dag produceres langt hovedparten af de kemikalier, der indgår i materialer som plast mv. på olie. Det nye samarbejde mellem Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability og DONG Energy skal se nærmere på, hvordan biomasse kan få en mere fremtrædende plads i produktionen.

Det unikke samarbejde bygger på DONG Energy’s forskning inden for de seneste 10 år. Her har DONG Energy forsket i, hvordan biomasse kan udnyttes intelligent til energi. En forskning, som allerede nu har ført til, at DONG Energy’s bioraffinaderi Inbicon er blandt verdens førende inden for fremstilling af brændstof til biler baseret på halm og andre restprodukter fra landbruget.

Novo Nordisk Centeret skal gennem sine avancerede bioteknologier undersøge, om de sukkeropløsninger, som i dag produceres på DONG Energy's anlæg Inbicon, kan videreudvikles til biologisk baserede kemikalier.

”Vi er glade for det nye samarbejde og håber, at det er starten på en lang række af innovative forskningssamarbejder. Formålet med Centeret er netop, i samarbejde med virksomheder, at udvikle ny teknologi og metoder således, at biobaserede kemikalier og materialer på sigt kan blive produceret til en konkurrencedygtig pris, hvilket vil betyde det endelige gennembrud for teknologien,” fortæller Chief Technology Officer Jochen Förster, Center for Biosustainability

For DONG Energy er samarbejdet led i virksomhedens langsigtede indsats for at udvikle nye biobaserede energiformer.

”DONG Energy har gennem mere end 10 år forsket i udviklingen af nye biobaserede energiformer, der kan blive et alternativ til de fossile energikilder. Den forskning, der sker på Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability er verdensførende inden for sit felt, og derfor er det utroligt spændende at kombinere DONG Energy's viden inden for bioraffinering med Novo Nordisk Centrets unikke bioteknologiske viden. På den måde kan vi skubbe yderligere på omstillingen til grøn energi," fortæller Charles Nielsen, R&D Direktør i DONG Energy

Projektet gennemføres af The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability frem til medio 2012.

Fakta:

The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability
Centret som blev grundlagt december 2010 og har sit fokus på at frembringe ny viden om, hvordan mikroorganismer, som fx bakterier og svampe, kan bruges som cellefabrikker til bæredygtig produktion af nyttige stoffer lige fra lægemidler til biokemikalier, således at afhængigheden af den oliebaserede kemiske industri kan mindskes. Der er tale om integration af forskning inden for molekylær biologi, matematisk modellering, bioinformatik og fermenteringsteknologi.

DONG Energy
DONG Energy har gennem mere end 10 år arbejdet med forskning og udvikling inden for nye energiformer baseret på en bæredygtig brug af biomasse, og vores bioraffinaderi Inbicon i Kalundborg er i dag blandt de førende i verden. Læs mere på www.dongenergy.com eller www.inbicon.com.

Yderligere oplysninger, kontakt venligst

Helene Aagaard
Media Relations
Tlf. 9955 9330
helaa@dongenergy.dk

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se dongenergy.com.

Dokumenter og links