Øget dialog skal styrke klimaindsats

Klimamedarbejdere savner fokus og opbakning. Derfor lancerer DONG Energy og Mandag Morgen nyt klimapanel

Mange klimamedarbejdere i danske virksomheder, kommuner og organisationer føler sig alene med den grønne dagsorden og savner fokus og opbakning fra deres organisationer – og fra politisk side. Det kan hæmme Danmarks omstilling til grøn vækst. Nyt netværk for de klimaprofessionelle – Klimapanelet - lanceres i dag og har allerede før start fået 400 medlemmer.

Mens regeringen, kommunerne og erhvervslivet sætter høje ambitioner for klimaindsatsen i Danmark står nøglepersonerne der har det daglige ansvar for f.eks. energibesparelser og grøn teknologi, tilbage med den udfordring det er at få klimavisionerne omsat til reelle klimaindsatser. Det viser en ny undersøgelse blandt landets klimaprofessionelle som er gennemført af DONG Energy og Mandag Morgen. Her svarer et flertal af de adspurgte, at en af deres største klimaudfordringer i 2012 er manglende fokus og opbakning – både internt på arbejdspladsen og fra politisk side.

”Det er meget problematisk, at klimamedarbejderne ikke oplever at de får den nødvendige opbakning.Det er fint at borgmesteren eller direktøren er involveret i klimastrategien, men det er meget ofte ejendomsinspektøren, CSR-medarbejderen eller den indkøbsansvarlige, der sikrer de egentlige resultater,
siger Per Meilstrup, klimadirektør i Mandag Morgen.

Undersøgelsen viser desuden, at knap 60 % mener, at medarbejdere selv vil begynde at stille krav til deres virksomhed og organisation om at gå aktivt ind i klimaindsatsen. Og mere end 70 % forventer, at kunder, borgere og myndigheder ligeledes vil stille øgede krav til, at erhvervslivet tager et aktivt medansvar.

Hos DONG Energy konstaterer markedsdirektør Allan Schefte ligeledes, at det er helt afgørende, at de klimaprofessionelle er klædt på til at håndtere de øgede krav til klimaindsatsen: ”Der kæmpes på mange fronter for at nå de nationale klimamål og for at skabe grøn vækst. I vores daglige dialog med erhvervskunderne oplever vi, at der er et stort fokus på klimaudfordringen og dermed behov for videndeling på området. Derfor lancerer vi i samarbejde med Mandag Morgen et nyt webbaseret mødested for klimaprofessionelle: www.klimapanelet.dk.

Ud over de 400 tilmeldte, som repræsenterer alle sektorer, bakker flere toneangivende profiler op om initiativet som Green Board medlemmer. Blandt andre John Kornerup Bang, chefrådgiver på miljø og klima i A.P. Møller Mærsk:

”Klimapanelet er et spændende tiltag og et tiltrængt netværk for os der arbejder aktivt med klimadagsordenen til dagligt. Der er nemlig i høj grad brug for et sted hvor vi kan dele viden og erfaringer med hinanden, hvis den nuværende klimadagsorden fortsat skal flytte sig fremad”.

For mere information
Læs hele undersøgelsen på www.klimapanelet.dk

Mandag Morgen: Per Meilstrup, klimadirektør, 40 47 44 13

DONG Energy: Morten Kidal, pressemedarbejder, 99 55 95 83

 Fakta om undersøgelsen "Klimaudfordring 2012"I maj og juni gennemførte Mandag Morgen og DONG Energy en webbaseret undersøgelse blandt 424 danske klimaprofessionelle fra både private og offentlige organisationer.
 Fakta om Klimapanelet
www.klimapanelet.dk er det muligt for medlemmerne at stille spørgsmål om klimaudfordringer til resten af panelet, samt dele viden og erfaringer med hinanden - lige fra udvikling af klimastrategier til realisering af energibesparelser. Desuden vil et Green Board fungere som ”ambassadører” for klimapanelet og løbende kommentere analyser foretaget blandt panelets medlemmer, og selv komme med blogindlæg på sitet. Diskussionerne af de aktuelle klimaudfordringer bliver opsamlet og videreformidlet til relevante beslutningstagere og målet er, at Klimapanelet med tiden bliver en betydningsfuld grøn stemme i den hjemlige klimadebat.

Medlemmer af Klimapanelets Green Board

Gitte Seeberg, Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden
John Kornerup Bang, chefrådgiver på miljø og klima i A.P. Møller Mærsk
Lene Lange, forskningsdirektør og professor i bioteknologi, Aalborg Universitet
Henrik Bindslev, Vice Dekan, Aarhus Universitet og formand for det europæiske energiforskningssamarbejde EERA (European Energy Research Alliance).

 

 

Dokumenter og links