DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser

Den lovgivningsmæssige godkendelsesproces forløber som planlagt og er stadigvæk fastsat til at blive afsluttet i starten af andet kvartal

Wilmington, Del., 18. februar 2011 - DuPont meddeler i dag, at dets helejede datterselskab DuPont Denmark Holding ApS forlænger købstilbudsperioden for opkøb af Danisco A/S aktier, for at sikre yderligere tid til at skaffe sig lovgivningsmæssige godkendelser og tilladelser fra konkurrencemyndighederne i EU og Kina. Den udvidede tilbudsperiode udløber den 1. april 2011 kl. 23:00 CET (1. april 2011 kl. 17:00 EDT), medmindre den forlænges yderligere som beskrevet i tilbudsdokumentet.  Alle andre vilkår og betingelser for købstilbuddet forbliver uændrede.

”Vi er glade for vores fremskridt på dette indledende tidspunkt i købstilbudsperioden. Vi fortsætter med at bevæge os fremad med lovgivningsmæssige godkendelser, og vi har stadig tillid til, at Daniscos aktionærer vil fortsætte med at sælge deres aktier som denne proces skrider frem,” siger DuPonts bestyrelsesformand og CEO Ellen Kullman.

”DuPonts tilbud på 665 DKK er fuldstændigt, endeligt, og fair, og det er et resultat af en konkurrencepræget og grundig auktionsproces ledet af Daniscos bestyrelse. Tilbuddet giver Daniscos aktionærer en sikkerhed for en betydelig kontant præmie, der ligger over Daniscos højeste handelspris nogensinde, før tilbuddet blev annonceret, og Daniscos bestyrelse mener, at tilbuddet repræsenterer en højere værdi, end hvis Danisco skulle fortsætte som selvstændigt selskab”, siger Kullman.

Som tidligere beskrevet i tilbudsdokumentet repræsenterer tilbudskursen en præmie på 58,7 procent sammenlignet med gennemsnitskursen i de sidste 12 måneder inden offentliggørelsen af købstilbuddet, 32,5 procent sammenlignet med gennemsnitskursen den sidste måned før offentliggørelsen og 25,5 procent sammenlignet med slutkursen på den sidste handelsdag inden offentliggørelsen af købstilbuddet.

”Med godkendelsen fra de amerikanske myndigheder, og da andre myndighedsgodkendelser bevæger sig fremad forventer vi stadig, at tilbuddet bliver afsluttet i begyndelsen af andet kvartal”, siger Kullman.

DuPont skønner, at ved lukketid for handel den 17. februar 2011, havde Daniscos aktionærer allerede solgt omkring 5 procent af de udestående aktier til DuPont Denmark Holding ApS. Det estimerede acceptniveau til dato er på linje med tidligere lignende frivillige købstilbud i Danmark på dette tidspunkt af tilbuddet.

Såfremt at samtlige konkurrencegodkendelser ikke er blevet opnået den 1. april 2011, forventer DuPont Denmark Holding at forlænge købstilbudsperioden således, at den udløber den 29. april 2011 kl. 23:00 CET (kl. 17:00 EDT). En kopi af tillægget til tilbudsdokumentet vedrørende forlængelse af tilbudsperioden er vedhæftet og tilgængelig på www.dupontanddanisco.com.

Den 9. januar 2011, indgik DuPont en endelig aftale om at opkøbe Danisco for 665 DKK kontant pr. aktie og købstilbuddet påbegyndte den 21. januar 2011. Den 21. januar annoncerede Danisco, at selskabets bestyrelse enstemmigt anbefalede aktionærer i Danisco at acceptere købstilbuddet. Den 28. januar 2011 annoncerede DuPont afslutningen på de amerikanske konkurrencemyndigheders venteperiode i forhold til købstilbuddet. Den 9. februar 2011 meddelte Danisco, at alle medlemmer af direktionen og bestyrelsen havde solgt deres aktier.

Alle vilkår og betingelser for købstilbuddet er beskrevet i tilbudsdokumentet fra den 21. januar 2011. Tilbudsdokumentet er frit tilgængeligt på Daniscos hjemmeside www.danisco.com, hvor der også er en kopi af erklæringen fra Danisco A/S’ bestyrelse omkring det frivillige anbefalede offentlige købstilbud. Danisco’s aktionærer kan også besøge www.dupontanddanisco.com, hvor der er adgang til alle vigtige oplysninger omkring købstilbuddet udarbejdet af DuPont og Danisco.

Ordbog - Vis detaljeret ordbogDuPont (www.dupont.com) er en virksomhed, der producerer videnskabsbaserede produkter og tjenester. DuPont, der er grundlagt i 1802, bruger videnskaben til at skabe bæredygtige løsninger, der er afgørende for et bedre, sikrere og sundere liv for mennesker overalt. DuPont opererer i mere end 90 lande og tilbyder en bred vifte af innovative produkter og tjenester til forskellige markeder, herunder landbrug og fødevarer, bygge og anlæg, kommunikation og transport.

Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en anmodning om et tilbud om at købe værdipapirer i henhold til købstilbuddet eller andet. Købstilbuddet afgives udelukkende på baggrund af et tilbudsdokument med tilhørende dokumenter, som tilsammen indeholder samtlige vilkår og betingelser for købstilbuddet, herunder detaljer om, hvordan købstilbuddet kan accepteres. Daniscos aktionærer opfordres til at læse tilbudsdokumentet og de tilhørende dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger.

Fremadrettede udsagn: Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger, estimater og prognoser. Alle udtalelser, der vedrører forventninger eller prognoser om fremtiden, herunder udsagn om virksomhedens strategi for vækst, produktudvikling, markedsposition, forventede udgifter og finansielle resultater er fremadrettede udsagn. Nogle af de fremadrettede udmeldinger kan identificeres ved ord som "forventer", "forudser", "planlægger”, ”agter”, ”indikerer, ”og lignende udtryk. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er forbundet med en række risici, usikkerheder og antagelser. Mange faktorer, herunder disse, der er diskuteret mere indgående andre steder i denne pressemeddelelse og i dokumenter, der indleveres af Dupont til Securities and Exchange Commission, især den seneste årsberetning i formular 10-K og i kvartalsrapporten på formular 10-Q, samt andre, kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte resultater. Disse faktorer indbefatter, men er ikke begrænset til ændringer i love, regler, politikker og økonomiske forhold, herunder inflation, renter og valutakurser i andre lande, hvor virksomheden laver forretning; konkurrencepres; vellykket integration af strukturelle ændringer, herunder omstruktureringsplaner, opkøb, frasalg og alliancer; omkostninger til råmaterialer; forskning og udvikling af nye produkter, herunder myndighedernes godkendelse og markedets accept; sæsonudsving i salget af landbrugsprodukter og svære vejrforhold, der forårsager driftsforstyrrelser inklusiv drifts – og strømafbrydelse, eller afbrydelser i leverandør- og kunde-opgaver. Risici og usikkerheder i forbindelse med opkøbet, der kan forårsage, at de faktiske resultater afviger fra forventningerne på baggrund af fremadrettede udsagn inkluderer: usikkerhed med hensyn til timingen af købstilbuddet; usikkerhed om hvor mange Danisco-aktier vil blive udbudt i tilbuddet; mulighed for at konkurrerende tilbud vil blive fremlagt; muligheden for at forskellige betingelser for transaktionen ikke kan opfyldes eller frafaldes, herunder at en statslig enhed kan forbyde, forsinke eller nægte godkendelse af fuldførelsen af transaktionen; effekten af forstyrrelser fra transaktionen gør det mere vanskeligt at opretholde relationer til medarbejdere, kunder, andre samarbejdspartnere eller statslige myndigheder; såfremt købstilbuddet er fuldbyrdet, manglende opfyldelse af de forventede fordele af det påtænkte opkøb. Selskabet forpligter sig ikke til at opdatere fremadrettede udsagn som følge af den fremtidige udvikling eller nye oplysninger.

Kontakt: Michael Hanretta
+1 302-774-4005 – kontor
+1 302-354-6589 – mobil
Michael.j.hanretta@usa.dupont.com 

OVERSÆTTELSE; Dette er en oversættelse af DuPonts selskabsmeddelelse offentliggjort den 18. februar 2011. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne oversættelse skal den engelske version være gældende.

Tags:

Dokumenter og links