DuPont godkendt til at kunne gennemføre købstilbud på Danisco aktier

Kinas Handelsministerium godkender købstilbud;
Samtlige regulatoriske betingelser er nu opfyldt for at købstilbuddet kan gennemføres den 29. april

  KØBENHAVN, Danmark, den 15. april 2011 – DuPont er i dag blevet godkendt til at kunne gennemføre købstilbuddet fra DuPont Denmark Holding ApS om at købe samtlige udestående aktier i Danisco, til en kontant pris på 665 kr. pr. aktie, som følge af dagens godkendelse fra Kinas Handelsministerium. DuPont Denmark Holding ApS er et 100 % ejet og fuldt kontrolleret datterselskab af DuPont. Alle regulatoriske betingelser er nu opfyldt, og det fuldt finansierede købstilbud kan således gennemføres den 29. april 2011.

  ”Danisco aktionærerne kan nu følge deres bestyrelses enstemmige anbefaling om at acceptere vores gode kontante tilbud,” udtaler DuPonts bestyrelsesformand og CEO Ellen Kullman. ”Det er vigtigt at huske på, at efter en meget konkurrencepræget auktionsproces, konkluderede Daniscos bestyrelse, at købstilbuddet er fordelagtigt i værdi sammenlignet med Daniscos stand alone strategi for virksomheden”

  ”Vores tilbud er fuldstændigt, fair og fast og giver aktionærerne risikofri, sikker og umiddelbar værdi til en attraktiv pris. Vi opfordrer aktionærerne til at handle nu og acceptere købstilbuddet for så vidt angår deres aktier før den hastigt forestående deadline”, udtaler Kullman.

  Danisco aktionærerne bør overveje følgende forhold:

  • DuPonts tilbudskurs repræsenterer en præmie på 58,7 procent sammenlignet med gennemsnitskursen på Daniscos aktier i de sidste 12 måneder inden sidste måned før offentliggørelsen og 25,5 procent sammenlignet med slutkursen på den sidste handelsdag inden vores offentliggørelse af beslutningen om fremsættelse af købstilbuddet.
  • Visheden som DuPonts kontante tilbud giver Danisco aktionærerne, er endnu mere attraktiv i dag end den var i januar, set i lyset af større geopolitiske og økonomiske risici, udfordringer med statsgælden i Euro-zonen, stigende råvarepriser vedvarende global finansiel markedsusikkerhed. Stigende råvarepriser kan også skabe modvind på tværs af branchen i fremtiden.
  • Igennem denne periode har aktiekursen hos både OMX C20 index og Daniscos primære konkurrenter hovedsageligt været flad, hvilket tyder på, at kursen på Daniscos aktier uden DuPonts tilbud ville have været handlet på et tilsvarende niveau i denne periode.
  • Resultatet for Daniscos seneste kvartalsregnskab var helt i overensstemmelse med de langsigtede prognoser DuPont gennemgik og indregnede i tilbudskursen og udsigten for virksomheden på det tidspunkt, hvor DuPont underskrev offentliggørelsesaftalen. Derudover har Daniscos ledelse bemærket, at de langsigtede udsigter for virksomheden forblev uændrede.
  • Individuelle danske investorer har solgt omkring en tredjedel af deres Danisco aktier siden annonceringen af DuPonts tilbud, hvilket indikerer, at de synes vores tilbudskurs fuldt ud matcher virksomhedens værdi.

  Tilbudsperioden udløber den 29. april 2011, kl. 23.00 (dansk tid) (kl. 17.00 New York tid). DuPont ser frem til gennemførelsen af Danisco købet straks efter købstilbuddets udløb.

  Alle vilkår og betingelser for købstilbuddet er beskrevet i tilbudsdokumentet, der er frit tilgængeligt på www.dupontanddanisco.com, eller på Daniscos hjemmeside www.danisco.com, hvor der også er en kopi af redegørelsen fra Danisco A/S’ bestyrelse omkring det frivillige anbefalede offentlige købstilbud.

  DuPont (www.dupont.com) er en virksomhed, der producerer videnskabsbaserede produkter og tjenester. DuPont, der er grundlagt i 1802, bruger videnskaben til at skabe bæredygtige løsninger, der er afgørende for et bedre, sikrere og sundere liv for mennesker overalt. DuPont opererer i mere end 90 lande og tilbyder en bred vifte af innovative produkter og tjenester til forskellige markeder, herunder landbrug og fødevarer, bygge og anlæg, kommunikation og transport.

  Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en anmodning om et tilbud om at købe værdipapirer i henhold til købstilbuddet eller andet. Købstilbuddet afgives udelukkende på baggrund af et tilbudsdokument med tilhørende dokumenter, som tilsammen indeholder samtlige vilkår og betingelser for købstilbuddet, herunder detaljer om, hvordan købstilbuddet kan accepteres. Danisco A/S’s aktionærer opfordres til at læse tilbudsdokumentet og de tilhørende dokumenter, der er blevet sendt til dem, da de indeholder vigtige oplysninger.


Fremadrettede udsagn:
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger, estimater og prognoser. Alle udtalelser, der vedrører forventninger eller prognoser om fremtiden, herunder udsagn om virksomhedens strategi for vækst, produktudvikling, markedsposition, forventede udgifter og finansielle resultater er fremadrettede udsagn. Nogle af de fremadrettede udmeldinger kan identificeres ved ord som "forventer", "forudser", "planlægger”, ”agter”, ”indikerer, ”og lignende udtryk. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er forbundet med en række risici, usikkerheder og antagelser. Mange faktorer, herunder disse, der er diskuteret mere indgående andre steder i denne pressemeddelelse og i dokumenter, der indleveres af Dupont til Securities and Exchange Commission, især den seneste årsberetning i formular 10-K og i kvartalsrapporten på formular 10-Q, samt andre, kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte resultater. Disse faktorer indbefatter, men er ikke begrænset til ændringer i love, regler, politikker og økonomiske forhold, herunder inflation, renter og valutakurser i andre lande, hvor virksomheden laver forretning; konkurrencepres; vellykket integration af strukturelle ændringer, herunder omstruktureringsplaner, opkøb, frasalg og alliancer; omkostninger til råmaterialer; forskning og udvikling af nye produkter, herunder myndighedernes godkendelse og markedets accept; sæsonudsving i salget af landbrugsprodukter og svære vejrforhold, der forårsager driftsforstyrrelser inklusiv drifts – og strømafbrydelse, eller afbrydelser i leverandør- og kunde-opgaver. Risici og usikkerheder i forbindelse med opkøbet, der kan forårsage, at de faktiske resultater afviger fra forventningerne på baggrund af fremadrettede udsagn inkluderer: usikkerhed med hensyn til timingen af købstilbuddet; usikkerhed om hvor mange Danisco-aktier vil blive udbudt i tilbuddet; mulighed for at konkurrerende tilbud vil blive fremlagt; muligheden for at forskellige betingelser for transaktionen ikke kan opfyldes eller frafaldes, herunder at en statslig enhed kan forbyde, forsinke eller nægte godkendelse af fuldførelsen af transaktionen; effekten af forstyrrelser fra transaktionen gør det mere vanskeligt at opretholde relationer til medarbejdere, kunder, andre samarbejdspartnere eller statslige myndigheder; såfremt købstilbuddet er fuldbyrdet, manglende opfyldelse af de forventede fordele af det påtænkte opkøb. Selskabet forpligter sig ikke til at opdatere fremadrettede udsagn som følge af den fremtidige udvikling eller nye oplysninger.

###

15/4/11


Kontakt: Michael Hanretta
+1 302-774-4005
michael.j.hanretta@usa.dupont.com


OVERSÆTTELSE: Dette er en oversættelse af DuPonts selskabsmeddelelse offentliggjort den 15. april 2011. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne oversættelse skal den engelske version være gældende.

Tags:

Dokumenter og links