Europa-Kommissionen godkender DuPonts offentlige købstilbud om at opkøbe Danisco

KØBENHAVN, Danmark, den 5. april 2011 – Europa-Kommissionen har i henhold til EU's fusionsforordning godkendt købstilbuddet fra DuPont Denmark Holding ApS om at erhverve samtlige aktier i Danisco, til en kontant pris på 665 DKK pr. aktie. DuPont Danmark Holding ApS er et 100 % ejet og fuldt kontrolleret datterselskab af DuPont.

 "Vi er glade for at have opnået en af de sidste vigtige milepæle i det forestående opkøb af Danisco," udtaler DuPonts bestyrelsesformand og CEO Ellen Kullman. ”Den kinesiske godkendelse er nu eneste udestående lovgivningsmæssige betingelse for closing. Vi er fortsat overbeviste om, at Daniscos aktionærer vil følge deres bestyrelses anbefaling om at acceptere vores tilbud, der giver en kontant præmie, og at transaktionen vil blive afsluttet senere denne måned."

Med godkendelsen fra Europa-Kommissionen er endnu en væsentlig forudsætning for købstilbuddet opfyldt. Konkurrencegodkendelsen i USA er allerede modtaget og processen med den lignende konkurrencegodkendelse i Kina skrider fremad.

Tilbudsperioden udløber den 29. april 2011, kl. 23.00 (dansk sommertid) (kl. 17.00 New York tid), medmindre den yderligere forlænges som beskrevet i tilbudsdokumentet.

Alle vilkår og betingelser for købstilbuddet er beskrevet i tilbudsdokumentet, der er frit tilgængeligt på www.dupontanddanisco.com, eller på Daniscos hjemmeside www.danisco.com, hvor der også er en kopi af erklæringen fra Danisco A/S’ bestyrelse omkring det frivillige anbefalede offentlige købstilbud.

DuPont (www.dupont.com) er en virksomhed, der producerer videnskabsbaserede produkter og tjenester. DuPont, der er grundlagt i 1802, bruger videnskaben til at skabe bæredygtige løsninger, der er afgørende for et bedre, sikrere og sundere liv for mennesker overalt. DuPont opererer i mere end 90 lande og tilbyder en bred vifte af innovative produkter og tjenester til forskellige markeder, herunder landbrug og fødevarer, bygge og anlæg, kommunikation og transport.

Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en anmodning om et tilbud om at købe værdipapirer i henhold til købstilbuddet eller andet. Købstilbuddet afgives udelukkende på baggrund af et tilbudsdokument med tilhørende dokumenter, som tilsammen indeholder samtlige vilkår og betingelser for købstilbuddet, herunder detaljer om, hvordan købstilbuddet kan accepteres. Danisco A/S’s aktionærer opfordres til at læse tilbudsdokumentet og de tilhørende dokumenter, når de sendes til dem, da de indeholder vigtige oplysninger.

Fremadrettede udsagn: Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger, estimater og prognoser. Alle udtalelser, der vedrører forventninger eller prognoser om fremtiden, herunder udsagn om virksomhedens strategi for vækst, produktudvikling, markedsposition, forventede udgifter og finansielle resultater er fremadrettede udsagn. Nogle af de fremadrettede udmeldinger kan identificeres ved ord som "forventer", "forudser", "planlægger”, ”agter”, ”indikerer, ”og lignende udtryk. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er forbundet med en række risici, usikkerheder og antagelser. Mange faktorer, herunder disse, der er diskuteret mere indgående andre steder i denne pressemeddelelse og i dokumenter, der indleveres af Dupont til Securities and Exchange Commission, især den seneste årsberetning i formular 10-K og i kvartalsrapporten på formular 10-Q, samt andre, kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte resultater. Disse faktorer indbefatter, men er ikke begrænset til ændringer i love, regler, politikker og økonomiske forhold, herunder inflation, renter og valutakurser i andre lande, hvor virksomheden laver forretning; konkurrencepres; vellykket integration af strukturelle ændringer, herunder omstruktureringsplaner, opkøb, frasalg og alliancer; omkostninger til råmaterialer; forskning og udvikling af nye produkter, herunder myndighedernes godkendelse og markedets accept; sæsonudsving i salget af landbrugsprodukter og svære vejrforhold, der forårsager driftsforstyrrelser inklusiv drifts – og strømafbrydelse, eller afbrydelser i leverandør- og kunde-opgaver. Risici og usikkerheder i forbindelse med opkøbet, der kan forårsage, at de faktiske resultater afviger fra forventningerne på baggrund af fremadrettede udsagn inkluderer: usikkerhed med hensyn til timingen af købstilbuddet; usikkerhed om hvor mange Danisco-aktier vil blive udbudt i tilbuddet; mulighed for at konkurrerende tilbud vil blive fremlagt; muligheden for at forskellige betingelser for transaktionen ikke kan opfyldes eller frafaldes, herunder at en statslig enhed kan forbyde, forsinke eller nægte godkendelse af fuldførelsen af transaktionen; effekten af forstyrrelser fra transaktionen gør det mere vanskeligt at opretholde relationer til medarbejdere, kunder, andre samarbejdspartnere eller statslige myndigheder; såfremt købstilbuddet er fuldbyrdet, manglende opfyldelse af de forventede fordele af det påtænkte opkøb. Selskabet forpligter sig ikke til at opdatere fremadrettede udsagn som følge af den fremtidige udvikling eller nye oplysninger.

###

5/4/11

OVERSÆTTELSE: Dette er en oversættelse af DuPonts selskabsmeddelelse offentliggjort den 5. april 2011. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne oversættelse skal den engelske version være gældende.               

Kontakt:  Michael Hanretta
302-774-4005 – kontor
302-354-6589– mobil
michael.j.hanretta@usa.dupont.com

Dokumenter og links