E.ON indvier havmølleparken Rødsand 2 i Danmark

Med Rødsand 2 har Danmark fået endnu en havvindmøllepark og dermed styrket sin position som et af Europas førende vindkraftlande. I dag blev havmølleparken indviet af Danmarks energi- og miljøminister, Lykke Friis, og Lollands borgmester, Stig Vestergaard.

Den danske havmøllepark Rødsand 2 består af 90 vindmøller med en samlet effekt på 207 megawatt. Dette betyder, at parken kan producere omkring 800 millioner kilowatttimer om året, hvilket svarer til cirka 200.000 husstandes elforbrug.

Rødsand 2 erstatter blandt andet kulkraft og nedbringer dermed udledningen af kuldioxid fra det nordiske el-system med omkring 700.000 ton årligt.

- Danmark er et foregangsland, når det drejer sig om vindkraft, og ikke mindre end 20 procent af den danske energiproduktion kommer fra netop vindkraft. Det er logisk i betragtning af landets geografi, med åbne landskaber og en meget lang kyststrækning. Men det vidner også om en fremsynethed, når det gælder vedvarende energi, siger Jonas Abrahamsson, koncernchef for E.ON Nordic.

I perioden fra 2007 til 2012 vil E.ON investere hele 8 milliarder euro i vedvarende energi og i at nedbringe kuldioxidudledningen.

- En fjerdedel af E.ON´s investeringer i el-produktion i perioden 2010-2011 går til vedvarende energi. Og hovedparten af disse investeringer er netop i vindkraft, siger Mike Lewis.

Allerede på nuværende tidspunkt er E.ON en ledende aktør inden for området havbaseret vindkraft, og i 2011 vil selskabet stå for 40 procent af Europas installerede vindkraftkapacitet til havs.

- E.ON har cirka 500 MW i havbaseret vindkraft i Storbritannien, Danmark og Tyskland, enten idriftsat eller under etablering. Det gør os til den tredjestørste aktør, når det drejer sig om installeret kapacitet i havbaseret vindkraft. Frem til 2020 regner vi med at have installeret over 4.000 MW, siger Mike Lewis. 

FAKTA:

E.ON er et af verdens største privatejede energiselskaber med en omsætning på cirka 600 milliarder svenske kroner, 88.000 ansatte og over 30 millioner kunder inden for først og fremmest el, gas og varme.                                                                           

Rødsand 2 er anlagt mellem Nysted Havmøllepark, Gedser og Rødby i det sydlige Danmark på et 34 kvadratkilometer stort område. Betonfundamenterne, der er produceret i Polen, blev bugseret på pramme direkte ud til byggepladsen ude på havet.

Siemens har leveret vindmøllerne, der står i fem rækker med 18 vindmøller i hver række. Hver turbine vejer 242 ton, og fundamentet vejer 1.900 ton. Vindmøllerne er 115 meter høje og møllevingerne har en diameter på 93 meter.

Den første turbine var på plads i midten af marts 2010. De forberedende kabelarbejder gik i gang allerede for to år siden, og det første fundament blev placeret på havbunden i starten af 2009.

Yderligere information kan fås af Mattias Hennius, informationschef hos E.ON Vind Nordic, + 46 705 19 18 92, eller Torbjörn Larsson, pressechef hos E.ON Nordic, + 46 706 37 32 77.

Udsendt af:

E.ON Nordic (publ)

Varemærke & Kommunikation

www.eon.se

Tags:

eon

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links