egetæpper tager samfundsansvaret alvorligt

egetæpper har netop offentliggjort sin første CSR-rapport, der i et letlæseligt sprog giver et nuanceret billede af den jyske virksomheds CSR-strategi. Rapporten beskriver åbenhjertigt egetæppers arbejde med fokusområderne miljø, medarbejdere, sikkerhed og sundhed.

Et etisk regnskab
En CSR-rapport kan betragtes som et etisk regnskab, hvor virksomheden tager ansvar for sine handlinger ved ærligt at opgøre de positive og negative fakta i forbindelse med virksomhedens arbejde. I tekst og tal fremlægger egetæpper alt fra udledninger, forbrug, arbejdsulykker og personaleomsætning til værdier, miljøcertifikater, personalegoder og velgørenhedsarbejde. ”Hvis vi skal bevare en verden, som fremtidens generationer også kan leve i, er det nødvendigt, at vi tager ansvar for den måde vi agerer på som virksomhed”, forklarer egetæppers administrerende direktør Svend Aage Færch Nielsen. ”CSR-rapporten hjælper med at synliggøre, hvor vi er gode, og hvor vi kan blive bedre. Sådan en erkendelse er nødvendig for at sikre, at det sker”.

Det er ikke nyt for egetæpper at arbejde på denne måde. Virksomheden udgiver i forvejen både en miljøredegørelse og et klimaregnskab, men CSR-rapporten skiller sig ud både i udtryk og indhold. Ved hjælp af ord, grafik og billeder giver den et godt indblik i en virksomhed, der arbejder målrettet for at skabe de bedste betingelser for miljøet, medarbejderne, sikkerheden og sundheden.

Et naturligt skridt, der forpligter
egetæppers engagement understreges af, at virksomheden 1. maj 2010 tilsluttede sig Global Compact, der er FN’s retningslinjer for at arbejde for en højere grad af bæredygtighed. Global Compact består af 10 principper omkring menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som egetæpper dermed har forpligtet sig til at arbejde for at fremme indenfor egen indflydelsessfære. Bl.a. ved at gøre principperne til en del af egetæppers strategi, kultur og daglige drift. 

”egetæppers kerneværdi er ’Respekt for mennesker og miljø’, så en lang række CSR-aktiviteter er allerede dybt forankret i virksomhedens filosofi og drift”, fortsætter Svend Aage Færch Nielsen. ”Udgivelsen af CSR-rapporten er en naturlig forlængelse af vores øvrige aktiviteter, og med den har vi sat os en målsætning om at ville bidrage til en mere bæredygtig verden ved konstant at arbejde på at blive bedre til at håndtere miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer med de fremtidige generationer for øje”.

Helt konkret har det resulteret i, at der nu er formuleret ambitioner om i fremtiden at arbejde mere med områder som dyrevelfærd, velgørenhed, leverandørovervågning, vugge til vugge-certificering og CO2-livscyklusanalyser.

Fakta om CSR
CSR står for Corporate Social Responsibility, dvs. virksomhedens sociale ansvar. CSR handler om resultater, tiltag og forbedringsmuligheder. I forhold til miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer omkring bæredygtighed og samfundsansvar. egetæppers CSR-rapport, der er blandt de allerførste i branchen, er lavet efter systemet GRI, Global Reporting Initiative. GRI er et sæt retningslinjer for rapportering af bæredygtighed, som betyder at rapporteringen er sat i system og veldokumenteret.

”CSR er blevet et vigtigt parameter i moderne forretningsførelse. Det giver interessenter mulighed for at vurdere virksomhederne på en ny måde, og det fremmer en åbenhed og ansvarlighed, som egetæpper i høj grad bifalder”, slutter Svend Aage Færch Nielsen. 

Læs og download egetæppers CSR-rapport på www.ege.dk, eller rekvirer rapporten ved henvendelse til Miljøchef Jan Ladefoged på tlf.: 97 11 88 11 eller på e-mail jlj@ege.dk.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte:

Dorthe Kallestrup, PR og kommunikationsmedarbejder
egetæpper a/s
Industrivej Nord 25
7400 Herning
Tlf.: 97 11 74 57, e-mail:
dak@ege.dk 

 

 


 

 

egetæpper a/s, Industrivej Nord 25, 7400 Herning, Tlf.: 97 11 88 11, www.egecarpet.com

Tags:

Multimedia

Multimedia