Smarte opbygninger i fokus på Elmia Lastbil 2014

De nordiske lastbilsopbyggere har høj international standard. Takket være en konstant igangværende dialog med vognmændene og den høje andel af vognmænd med blot en enkelt eller ganske få lastbiler, er de nordiske opbyggere i topklasse, hvad angår udvikling og virkeliggørelse af nye, smarte idéer til lastbiler. På årets Elmia Lastbil den 20.-23. august får de smarte opbygninger ekstra opmærksomhed.

– De nordiske lastbilopbyggere er fantastisk dygtige. En af forklaringerne er strukturen i transporterhvervet med mange små vognmandsforretninger. Kombination med små vognmandsforretninger og Nordens store og tyndt befolkede lande gør, at vi tvinges til at udtænke og bygge fleksible og smarte køretøjer for at kunne udføre forskellige opgaver med samme køretøj, siger Thomas Bergenklev, der er salgs- og markedschef hos VBG Group Truck Equipment. VBG er en international leverandør af koblingsudstyr til lastbiler med tunge anhængere og sidder på over 50 procent af verdensmarkedet.

Alle virksomheder, der har en lastbil med på standen, hvilket der er svensk messepremiere for på Elmia Lastbil 2014, inviteres til at præsentere processen omkring udviklingen af deres lastbil. De kan vise, hvilke problemer opbygningen løser, og hvordan lastbilen gør det. De kan også beskrive processen bag, og hvem der har været involverede i opbygningen.

PLS Truck Bodies har mange års erfaring med smarte opbygninger af skabe og andre overbygninger. De seneste år har de blandt andet præsenteret skabe, der kan åbnes langs hele siden for lettere lastning og losning, skabe med mulighed for forskelligt tempererede zoner, og skabe med hæve-/sænketag. Med nedfældet tag er det lettere at køre under lave passager og garageporte – problemløsning og effektivisering i én og samme overbygning.

– Vi lytter jo hele tiden til vognmændene, og hvad de ønsker skal være lettere. Det er en konstant dialog, og jeg synes, det er interessant og godt, at de ting, der bliver udviklet via sådanne samarbejder kommer i fokus på Elmia Lastbil, siger Claes Persson, der er salgschef hos PLS.

– I dialogen med de besøgende og deltagerne på Nordic Trophy har det slået mig, at der er utrolig stor interesse for de kreative løsninger, der vises på messen. Mange mener, at det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvilke køretøjer der kan bygges. Teknikken findes jo allerede til de fleste typer køretøjer, og derfor vil vi fokusere endnu mere på de smarte opbygninger på årets lastbilsmesse, siger Marcus Haraldsson, der er projektleder for Elmia Lastbil.

Ønskes yderligere information om Elmia Lastbil, kan Marcus Haraldsson, der er projektleder for Elmia Lastbil, kontaktes på tlf.: +46 36-15 22 02

Ønskes yderligere information om VBG Group Truck Equipment, kan salgs- og markedschef Thomas Bergenklev kontaktes på tlf.: +46 705-27 76 00

Ønskes yderligere information om PLS Truck Bodies, kan salgschef Claes Persson kontaktes på tlf.: +46 36-14 22 10

Elmia AB,  P.O. Box 6066, SE-550 06  Jönköping, Sweden
Visiting address Elmiavägen. Phone 46 36 15 20 00. Fax 46 36 16 46 92
Internet www.elmia.se. E-mail info@elmia.se. Org.nr/VAT-nr SE556354-241301