Oktober er den europæiske måned for cybersikkerhed: Sådan færdes du sikkert online

Vil du vide, hvordan du færdes sikkert online? I løbet af oktober 2015 kan du deltage i et af de mange arrangementer, webinarer og andre aktiviteter, der finder sted i forbindelse med den europæiske måned for cybersikkerhed – en EU-kampagne til fremme af cybersikkerhed, der lanceres i dag i Bruxelles. Mere end 100 arrangementer og aktiviteter i 25 lande (se nedenfor) skal hjælpe os med at beskytte os selv mod cybertrusler. Det sker ved hjælp af råd om informationssikkerhed, konkurrencer, uddannelsesmuligheder og udveksling af bedste praksis. Temaet for kampagnen er "Cybersikkerhed er vores fælles ansvar. Stop. Tænk. Forbind." Vi opfordres alle til at lære mere om onlinesikkerhed og til at hjælpe andre med at beskytte sig selv mod cybertrusler. Strategien for det digitale indre marked har til formål at få EU's erhvervsliv til at skabe flere sikre løsninger og sørge for, at europæerne også gør brug heraf. Dette skal navnlig ske via etablering af et offentligt-privat partnerskab om teknologi og onlinenetværk sideløbende med en revision af e-datadirektivet (begge er skemasat til 2016).

Den europæiske måned for cybersikkerhed afholdes for tredje år i træk og arrangeres af Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Europa-Kommissionen og mere end 100 partnere (lokale myndigheder, regeringer, universiteter, tænketanke, ikkestatslige organisationer og faglige sammenslutninger) fra hele Europa. Kampagnen har også international rækkevidde: Se den amerikanske kampagne her.

Næstformand Andrus Ansip, kommissær med ansvar for det digitale indre marked, siger: "Beskyttelse mod cyberangreb er et centralt emne, når det drejer sig om forbrugertillid og onlineøkonomi. Vi kan imidlertid ikke få det bedste ud af de muligheder, som de digitale værktøjer og onlinenetværkene tilbyder, hvis vi ikke har tillid til dem. For at vi alle kan træffe bedre, informerede beslutninger og beskytte os mod farer, når vi færdes på nettet, er det afgørende, at vi øger bevidstheden om risici og trusler og den kendsgerning, at cybersikkerhed er vores fælles ansvar (læs hele blogindlægget her).

Günther Oettinger, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Vi er alle sammen nødt til at bidrage til at gøre den digitale verden et sikkert sted for alle. Det gælder både politikerne, forskerne, erhvervslivet og borgerne. Men for at europæerne kan nyde fordelene ved et sikkert internet fuldt ud, er de også nødt til at være opmærksom på de risici, der er online, og vide, hvordan de selv spiller en aktiv rolle med hensyn til deres egen sikkerhed i det daglige. Den europæiske måned for cybersikkerhed er en fantastisk mulighed for at udbrede god praksis og øge den overordnede bevidsthed og dermed cybersikkerheden i EU".

Administrerende direktør for ENISA, professor Udo Helmbrecht, siger: "I takt med at vores samfund bliver stadigt mere digitaliserede, og vi bevæger os ind i en æra med tingenes internet og intelligente byer, er e-færdigheder og onlinesikkerhed afgørende ressourcer, som skal udvikles og løbende forbedres. I forbindelse med den europæiske måned for cybersikkerhed udvikler agenturet et helt net- og informationssikkerhedsfællesskab".

Det sker – begivenheder i oktober

Den europæiske måned for cybersikkerhed finder sted i hele oktober måned, hvor der hver uge sættes fokus på et nyt emne.

Uge 1 - 1.-4. oktober: Cybersikkerhedsuddannelse af ansatte

Uge 2 - 5.-11. oktober: Cybersikkerhedskultur på arbejdspladsen

Uge 3 - 12.-18. oktober: Programmeringsuge for alle

Uge 4 - 19.-25. oktober: Cloudløsninger for alle

Uge 5 - 26.-31. oktober: Det digitale indre marked for alle

Den europæiske måned for cybersikkerhed finder sted i Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Estland, Grækenland, Det Forenede Kongerige, Spanien, Frankrig, Italien, Letland, Litauen, Irland, Ungarn, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Finland, Sverige, Østrig, Cypern, Luxembourg, Norge og Island.

Hver uge vil ENISA og Kommissionen udgive rapporter og afholde arrangementer og aktiviteter, der tager afsæt i hvert af disse emner. Der er bl.a. tale om uddannelse, strategiske møder, generelle præsentationer for brugerne, online-quizzer m.m.

ENISA vil hver uge udgive nyt materiale her.

Find nogle af ENISA's tips om, hvordan du færdes sikkert online - både som underviser, ansat, it-ekspert eller almindelig bruger.

Torsdag den 8. oktober kl. 22.00 (Bruxelles-tid) vil der blive afholdt en chat på Twitter med vores amerikanske modparter. Følg chatten på #CyberSecMonth eller #ChatSTC.

Prøv denne quiz og find ud af, hvor sikker du er online.

Find infografik med sikkerhedsinformationer.

Tillid og sikkerhed på det digitale indre marked

Europa-Kommissionen bidrager på mange forskellige måder til at nå dette mål: ved at skabe en retlig ramme, der skal øge cybersikkerhedskapaciteten i Europa (især gennem den særlige cybersikkerhedsstrategi for Europa og direktivet om net- og informationssikkerhed), ved at arbejde for at sikre privatlivets fred i forbindelse med onlinekommunikation (især gennem EU’s databeskyttelsesdirektiv og e-datadirektivet) og ved at støtte den bedste F&U i cybersikkerhed (investeringer på omkring en halv milliard inden for rammerne af H2020) ved at styrke vores industrielle kapaciteter på cybersikkerhedsområdet. Bekæmpelse af cyberkriminalitet er også en af grundpillerne i den europæiske dagsorden om sikkerhed, som blev offentliggjort i april. Derudover øger Kommissionen bevidstheden om cybersikkerhed blandt sine egne ansatte gennem uddannelse og en særlig kampagne, der løb af stablen tidligere på året.

Nyttige links

-      Cybersikkerhed og privatliv i den digitale dagsorden

-      Den europæiske måned for cybersikkerhed - oktober 2015

-      Den europæiske cybersikkerhedsudfordring – Cyber Security Challenge

-      Europæiske universitetskurser og certificeringsprogrammer vedrørende net- og informationssikkerhed

-      Find den udtømmende liste over alle aktiviteter i Europa her.

-      Følg udviklingen på Twitter #CyberSecMonth, #OctoberNIS og @CyberSecMonth

-      Læs de inspirerende historier fra vores cybersikkerhedsambassadører

Tags:

Dokumenter og links