ESS Data Management and Software Centre åbner i København

European Spallation Source (ESS) fejrede i dag den officielle åbning af det permanente kontor i København, ESS Data Management and Software Centre (DMSC). Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs deltog i åbningsceremonien, sammen med Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet, samt mere end 90 repræsentanter for ESS’s danske partnere, interessenter og ESS. 

"Det gør mig meget stolt at være uddannelses- og forskningsminister, når jeg ser dette fantastiske internationale videncenter - ESS Data Management og Software Centerer - åbne i København," siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs. "Det gør mig også stolt at være europæer, når dette internationale forskningscenter bliver til på tværs af grænserne, i Europa." 

Det nye europæiske forskningsanlæg ventes at blive verdens førende neutronforskningsanlæg, og er et af de højest prioriterede forskningsinfrastrukturprojekter i Europa. ESS bliver bygget i Lund i Sverige, men vil lagre og bearbejde de forskningsdata, som ESS genererer, på DMSC i Danmark.

Datacentrets nye lokaler ligger i COBIS, Copenhagen Bio Science Park, ved Københavns Universitet Nørre Campus.. I den nuværende fase, mens ESS er under opførelse, udvikler de 22 ansatte hos DMSC software og hardware til kontrol, analyse og visualisering af de eksperimenterne der skal udføres på ESS. De arbejder sammen med partnere universiteter og forskningslaboratorier ud over hele Europa. Når ESS går i drift, forventer datacentret at have 60-70 medarbejdere.

"DMSC skal levere software til analyse og modellering som vil hjælpe brugerne af ESS med at forvandle data til videnskabelige resultater og innovation,siger Mark Hagen, Head of DMSC, og en erfaren neutronforsker der har arbejdet ved de fleste af verdens øvrige førende neutronkilder. “Vi er allerede meget aktive med at levere software til dataanalyse af neutronspredning, hvor vi samarbejder på projekter med vores partnere i England, Frankrig, Tyskland, USA og selvfølgelig - Danmark." 

ESS åbner för forskere og videnskabelige undersøgelser 2023. Når det sker, beregnes ESS at producere 3-5 petabytes data om året. Over de følgende år vil datamængden stige til 7-11 petabytes. Data vil blive overført mellem ESS og DMSC ved hjælp af en særskilt fiberforbindelse over Øresund.

"DMSC i København bekræfter Danmarks vigtige rolle som værtsland for ESS," siger Andreas Schreyer, ESS Director for Science. "DMSC er en vital del af ESS som vil levere hidtil usete muligheder til forskere for at skabe nye videnskabelige resultater ud fra de forskningsdata, der genereres ved eksperimenterne ESS."

ESS vil blive op til 100 gange kraftigere end noget tilsvarende forskningsanlæg og vil give forskerne hidtil usete muligheder for at benytte neutroner til at undersøge materialer atomart og molekylært niveau. Forskningen på ESS forventes at føre til mange opdagelser videnskabelige områder som fx life science, energi og nye materialer.

Mere information:

Julia Öberg, ESS Press Officer, +46 46-888 33 11 / +46 72-179 23 11
julia.oberg@esss.se

European Spallation Source (ESS) er et partnerskab af europæiske nationer samlet om i fælleskab at bygge og fra slutningen af dette årti at drive verdens førende anlæg til forskning ved hjælp af neutroner. Sverige og Denmark er værtslende for ESS.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Citater

DMSC skal levere software til analyse og modellering som vil hjælpe brugerne af ESS med at forvandle data til videnskabelige resultater og innovation. Vi er allerede meget aktive med at levere software til dataanalyse af neutronspredning, hvor vi samarbejder på projekter med vores partnere i England, Frankrig, Tyskland, USA og selvfølgelig - Danmark.
Mark Hagen, Head of DMSC
DMSC er en vital del af ESS som vil levere hidtil usete muligheder for forskere at skabe nye videnskabelige resultater ud fra de forskningsdata, der genereras ved eksperimenterne på ESS.
Andreas Schreyer, ESS Director for Science
Det gør mig meget stolt at være Uddannelses- og forskningsminister, når jeg ser dette fantastiske internationale videncenter - ESS Data Management og Software Centerer - åbne i København. Det gør mig også stolt at være europæer, når dette internationale forskningscenter bliver til på tværs af grænserne, i Europa.
Ulla Tørnæs, Danmarks uddannelses- og forskningsminister