Danmark tæppebombes med grusgrave

De mange store infrastrukturprojekter som er igangsat kræver grus og sten i store mængder. Alene anlægget af den nye jernbane fra København til Ringsted kræver mellem 360.000 – 400.000 kubikmeter grus. De store lastvognstræk skal køre mellem 40.000 – 44.000 gange til og fra grusgravene for at levere grus til den nye jernbane.

Den helt store udfordring er, at det ikke kan betale sig at transportere grus over længere afstande. Tommelfingerreglen i råstofbranchen siger max 30 km. Når man nærmer sig en afstand på 40 km er prisen på gruset fordoblet.

Regionernes råstofplaner har udpeget store og nye områder til grusgravning. Forsyningen til de nye infrastrukturprojekter skal sikres, lyder det i råstofbranchen. I skarp kontrast til dette lyder indsigelserne fra borgerne i de områder, der rammes. Pludselig får de en grusgrav i baghaven, støjen og støvet kan blive en belastning og ejendommen gøres usælgelig. Eller de rammes af trafikbelastningen og støjen fra de store vogntog, der begynder at køre i pendulfart mellem byggepladsen og grusgraven.

Eva Nielsen, lokalformand for Danmarks Naturfredning i Sorø, har blandet sig i debatten. Hendes fokus er de mange naturområder, der rammes. ”Vi kan ikke acceptere, at de sjældne plante- og dyrearter fjernes eller at deres livsvilkår trues”, slår hun fast i en presseudtalelse i forbindelse med fremlæggelsen af råstofplanen for Region Sjælland.

Skån naturen og reducer antallet af nye grusgrave

”Der findes faktisk et alternativ, som er både kendt og anerkendt i udlandet. Det hedder ”kalkstabilisering” og anvendes bl.a. på jernbaneprojekter til de hurtige franske TGV tog”, fortæller markedschef Peter Karer fra Faxe Kalk.

Brændt kalk kan begrænse behovet for en række af de nye grusgrave, fordi en lille mængde brændt kalk kan reducere behovet for grus med op til 30 % per anlægsopgave. Dermed reduceres antallet af lastvognstræk til den nye jernbane med 13.000 gange, alene til transport af grus.

Når kalken blandes med jorden, sker der en proces, som stabiliserer jorden. Dvs. at en del af vandet i jorden optages af kalken, som samtidig får jorden til at ændre struktur, så blandingen kommer til at minde mere om stabilgrus. Dermed bliver jordvolden, som bærer jernbanen, lige så holdbar som den traditionelle løsning med grus.

”Selv om man skal transportere kalken på lastbiler, så bliver reduktionen af kørsel voldsom. Der skal kun tilføres en begrænset mængde brændt kalk for at erstatte gruset. Og samtidig kan en stor del af den jord, der normalt graves bort og transporteres væk, blive på stedet og blandes med den brændte kalk”, forklarer Peter Karer fra Faxe Kalk.

Vejdirektoratet har med stort held anvendt kalkstabilisering i flere af de nye vejstrækninger både i Jylland, på Fyn, Lolland og Sjælland.

Yderligere informationer: Peter Karer, Markeds Chef 
Dir.: +45 5676 3550
Mobile: +45 6155 6022
E-mail: pk@faxekalk.dk

Faxe Kalk af Danmarks ældste og største leverandør af kalkprodukter. Virksomheden er i dag ejet af den Belgiske Lhoist koncern, som er verdens førende leverandører af brændt kalk og dolomit.

Multimedia

Multimedia