Hver dansker bruger 10 tons grus om året

Hovedstadsregionen er storforbruger af Danmarks råstoffer. I Region Sjælland lyder vurderingen, at 30 % af alt grus, der blev udvundet i 2006, blev sendt til hovedstaden. Beregninger viser, at hver indbygger forbruger 6m3 eller 10 tons grus om året. Nu kommer turen til den nye jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted.

Det er borgerne i Region Sjælland, der må lægge natur, baghave og ryg til etableringen af de mange nye grusgrave, der skal levere råstoffer til jernbane udbygningen. Det giver store diskussioner i de enkelte kommuner, hvor af mange allerede har meldt hus forbi.

Faxe Kalk blander sig nu i debatten og opfordrer politikere, planlæggerne og ikke mindst de 6 totalentreprenører, som netop nu er i benhård konkurrence om at løse den prestigefyldte opgave, til at gå nye veje.

”I udlandet har man i årtier benyttet sig af kalkstabilisering, når der skal anlægges veje og jernbaner. Dels bliver den ”jordvold” jernbanen eller vejen placeres på mere stabil, dels spares ca. 30 % af den samlede mængde grus ved at tilføre kalk, og dermed kan man lade megen af den jord ligge, som i dag graves væk og fjernes” fortæller markedschef Peter Karer fra Faxe Kalk.

Erfaringerne fra udlandet og fra det danske Vejdirektorat er ikke til at komme uden om.  

Vejdirektoratet er langt i udnyttelsen af kalkstabilisering i vejbyggeriet. Den nye motortrafikvej i Odsherred er et godt eksempel. Vejdirektoratet har oplyst, at den kontante besparelse er på omkring 20 millioner kr., og miljøgevinsten kan aflæses i en reduktion af lastvognstrafikken med ikke mindre end ca. 20.000 vognlæs.

Sidegevinster som tæller

Ud over de økonomiske og miljømæssige gevinster, kan placeringen af grusgravene også gøres mere nænsom.

”Regionens råstofplan har kortlagt råstofreserverne og i en række tilfælde ligger de klods op ad beboelsesområder og i områder af stor naturbevaringsmæssig betydning. I de tilfælde vil det være muligt at undlade udgravningen, idet der vil være tilstrækkelig med grus i de øvrige forekomster. En reduktion på 30 % er temmelig meget, alene i forhold til Ringsted-København-forbindelsen vurderer vi at det er op imod 100.000 m3”, understreger Peter Karer.

Yderligere informationer: Peter Karer, Markeds Chef 
Dir.: 45 5676 3550
Mobile: 45 6155 6022
E-mail: pk@faxekalk.dk

Faxe Kalk af Danmarks ældste og største leverandør af kalkprodukter. Virksomheden er i dag ejet af den Belgiske Lhoist koncern, som er verdens førende leverandører af brændt kalk og dolomit.

Tags:

Multimedia

Multimedia