Resultater 2002

Rapport pr. 31.12 2002 · SEK 669 mill (-1 572 pro forma) i driftsresultat for 4. kvartal · Fortsatt resultatforbedring i kjernevirksomheten · Combined ratio var 106,1% (113,1% pro forma), for 4. kvartal 105,5% (124,1% pro forma) · Kostnadsprosenten var 28,3% (30,4% pro forma), for 4. kvartal 26,9% (31,8% pro forma) · Investeringsresultat (bokført verdi) var SEK 690 mill., markedsverdi er SEK 1 424 mill. · Kapitalavkastning var 2,1% · Driftsresultat SEK - 2 080 mill. · Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten utgjorde SEK 1 551 mill. Solna (Sverige), 25. februar 2003 Torbjörn Magnusson Konsernsjef Investor relations: Elisabeth Wisén, tlf: +46 8 788 24 28 Pressekontakt: Helena Dyrssen, tlf: +46 8 788 23 35 Jack Frostad, tlf. +47 92826255 Det vil bli avholdt en telefonkonferanse 25. februar kl. 16.00 lokal tid (telefonkonferanse tlf.nr: +44 (0)20 716 201 25). På Ifs nettside www.if- insurance.com finner du en presentasjon av resultatene ved årsslutt under finansiell informasjon. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00270/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00270/wkr0002.pdf The full report

Abonner

Dokumenter og links