Freetrailer Group A/S korrigerer halvårsrapport Q2 19/20

Report this content

Korrektionen vedrører tilføjelsen af en pengestrømsanalyse for første halvår af 2019/2020, som er udeladt i en tidligere offentliggjort rapport.

Freetrailer Group A/S aflægger finasiel rapport for koncernens første seks måneder af regnskabsåret 01. juli 2019 – 30. juni 2020.

 

Q2 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. oktober 2019 – 31. december 2019)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 9.271,6 (7.987,4)
 • EBITDA -114,7 (-578,1)
 • Resultat før skat -518,5 (-1151,1)
 • Egenkapital 11.693,8 (12.295,0)
 • EPS (Earnings Per Share) -0.04 (-0.12)
 • Egenkapitalandel 63% (72%)

 

1. HALVÅR KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 31. december 2019)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 20.467,8 (17.181,8)
 • EBITDA 1.486,5 (290,6)
 • Resultat før skat 618,3 (-891,5)
 • Egenkapital 11.539,5 (12.295,0)
 • EPS (Earnings Per Share) 0.05 (-0.10)
 • Egenkapitalandel 63% (72%)

Udlejningsvæksten i Q2 19/20 blev på 26,7% sammenlignet med Q2 18/19. Samlet set for H1 19/20 steg antallet af udlejninger fra 163.529 til 208.368 svarende til en fremgang på 27,4%. Den positive udvikling i antallet af udlejninger afspejles også i omsætningsudviklingen.

Omsætningen i Q2 19/20 udgjorde DKK 9,3 mio., svarende til en vækst på 16,3% i forhold til samme periode sidste år. Halvårsomsætningen steg med 19,2% til DKK 20,5 mio. mod DKK 17,2 mio. i H1 18/19.

Driftsresultatet (EBITDA) for H1 19/20 er opgjort til DKK 1,5 mio. mod DKK 0,3 mio. for samme periode sidste år. Den positive udvikling dækker over den øgede aktivitet samt den igangværende effektivisering af organisationen. Driftsresultatet for Q2 19/20 udgør DKK -0,1 mio. mod DKK -0,6 mio. i Q2 18/19.

Resultatet før skat blev i halvåret på DKK 0,6 mio. mod et underskud på DKK 0,9 mio. i samme periode sidste år, svarende til en resultatforbedring på DKK 1,5 mio. Resultat før skat for Q2 udgør DKK -0,5 mio. mod DKK -1,2 mio. i Q2 18/19.

Forventningerne til regnskabsåret 19/20
Freetrailers flotte vækst i H1 19/20 er primært opnået ved en øget udlejningsfrekvens, mens målsætningen om at bringe yderligere kapacitet til markedet ved etablering af nye partnerrelationer er gået langsommere end forventet.

Udrulningen af nye trailere skrider planmæssigt frem på det store svenske marked, mens der i Danmark, Norge og Tyskland er oplevet forsinkelser i indgåelsen af nye partneraftaler. Potentialet er til stede, men der tegner sig et billede af en forskydning af de forventede nye partnerrelationer til ultimo 19/20 - primo 20/21.
 

CEO, Philip Filipsen kommenterer det justerede regnskab:
I Freetrailer har vi stor succes med at få stadigt flere kunder til at benytte vores service, og vi er ikke i tvivl om, at dette vil fortsætte på de skandinaviske markeder og vinde indpas på de øvrige markeder i Europa.

På nuværende tidspunkt står Freetrailer dog overfor en kapacitetsudfordring, da grænsen for hvor meget vores nuværende trailerportefølje kan udlejes udfordres. Samtidig kan udbredelsen på især det svenske og norske marked stadig forbedres. Der skal lukkes nye partneraftaler på alle markeder inkl. det tyske marked for, at væksten kan tage endnu et væksthop. Efterspørgslen er til stede, men der skal bringes flere trailere til markedet.”

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, Group CEO 
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, ICA, 24Storage og SILVAN stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien. Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service. 

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet. 

Fakta: 
+40 samarbejdspartnere 
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
Ticker code: FREETR