Freetrailer Group A/S sikrer, at alle deltagere i den offentlige tegning kan tildeles en minimumspost

Den store efterspørgsel under Freetrailers tegningsperiode betød, at det ikke umiddelbart var muligt at tildele alle ansøgere en minimumspost på 1.200 aktier. Af hensyn til ønsket om at kunne sikre minimumstegning til alle, der i tide har tegnet efter reglerne samt med udgangspunkt i ønsket om størst mulig ejermæssig spredning har Freetrailer været i dialog med den største investor i noteringsemissionen, Dico ApS. Dico ApS har indvilliget i at reducere sin fortegning vederlagsfrit med 64 913 aktier til de ansøgere, der i første omgang ikke er blevet tilgodeset. Tildelingen sker i overensstemmelse med tildelingsprincipperne i memorandummet. Resultat af den samlede emission er, at Freetrailer tilføres 1147 nye aktionærer. Med noteringen tilføres Freetrailer totalt 14 MDKK før omkostninger på cirka 2.1 MDKK. 

Antal aktier og aktiekapital

Efter registreringen af noteringen hos Erhvervsstyrelsen udgør det totale antal aktier 9 199 171 og aktiekapitalen udgør 6 899 378 DKK.

Første handelsdag
Første handelsdag forventes som hidtil planlagt at blive torsdag den 14. juni 2018.

For mere information om Freetrailer Group A/S, kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, VD 
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det var nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app. og elektronisk lås, der giver kunder fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform. 

Abonner

Dokumenter og links