Indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Report this content

Hermed indkaldelse til Freetrailer Groups ordinær generalforsamling hos Freetrailer Group A/S, der afholdes den 27. november kl. 17.00-19.00 – Sydmarken 31, 2860 Søborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via siden www.freetrailer.com/dk/generalforsamling

Her er det også muligt at modtage Årsrapporten pr. mail forinden mødet samt tilmelde sig investor mailingliste.

Uddybelse af punkterne på dagsordenen

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling

3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2018 vedtages af den ordinære generalforsamling. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 13. november

4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2017/2018, og at resultatet overføres til egenkapitalen

5. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle medlemmer af bestyrelsen:

  • Mikael Bartorff
  • Dan Takiar Petersen
  • Niels Frederiksen
  • Thomas Munksgaard
  • Allan Sønderskov Darré

6. Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriserede revisionsselskab Kreston CM

7. Der er ingen punker under eventuelt

BESTYRELSEN

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

Abonner

Dokumenter og links