Automatisk kortlægning af søer og vandløb

EcoMapper fra YSI er en selvstyrende undervandsdetektor, der kan generere højopløselige kort og profiler af vandkvalitet, strømforhold og dybder i søer og vandløb.

Efter forudgående peg-og-klik programmering af målestrækningen, baseret på en vektorbaseret kortsoftware, starter EcoMapper en automatisk gennemmåling af den aktuelle vandlokalitet. I overfladen navigerer EcoMapper ved hjælp af GPS. I neddykket tilstand foregår navigationen via DVL (Doppler Velocity Log) eller via automatisk beregning baseret på indbygget kompas, en dybdesensor og fremdriftshastighed. Når EcoMapper er programmeret og sat i gang, udfører den hele målesekvensen uden at operatøren skal være fysisk til stede ved detektoren.

EcoMapper kan udstyres med YSIs sensorer for måling af DO, turbiditet, bladgrøn fluorescens, blågrønne alger, pH og ORP. De opsamlede data lagres kontinuerligt på en 80 GB harddisk, når EcoMapper bevæger sig gennem vandet med en hastighed på 2-4 knob. Data kan overføres trådløst via Ethernet 802.11g, når EcoMapper ligger i overfladen. Driftstiden med det indbyggede batteri der forsyner fremdriftsmotor og elektronik er 8-14 timer. Som option kan EcoMapper forsynes med sonar samt foto- og videoudstyr.

Foto kan downloades her: http://tsm.dk/images/presse/ecomapper.jpg

Kontakt Majbritt Hye hos Hans Buch A/S for yderligere information.

Telefon: 43685266, mail: mh@hansbuch.dk