Basiskursus i fødevarehygiejne kan højne standarden

 

Sommertid er ”skiftetid” i de dele af fødevarebranchen, der beskæftiger unge i kortere eller længere perioder – men en stor gruppe ansatte er fritaget fra kravet om hygiejnekursus

Fødevareskandaler er blevet et fast emne i medierne. Netop nu ansætter virksomhederne i vid udstrækning unge som ferieafløsere og i kortvarige ansættelser. Og mange unge har ikke den nødvendige viden om fødevarehygiejne med hjemmefra.

- Selv om lovgivningen er blevet strammet, stilles der fortsat slet ingen krav til kursus i hygiejne, når bare den unge er under 18 år – eller hvis ansættelsen højst varer i to måneder, siger afdelingschef Esther Ravnskjær Juul fra Mortalin, der er specialister i fødevaresikkerhed.

- Det står sløjt til med kendskabet til hygiejnekravene hos især de unge. Jeg forstår ikke, at virksomheder vil løbe risikoen. Vi ved jo, at en sag i medierne om forkert håndtering af fødevarer skader virksomhedens omdømme.

Kan læres på nettet

Det er ikke nødvendigt at sende nyansatte og afløsere på eksterne basiskurser, hvor der ofte er ventetid. Basiskurset i fødevarehygiejne tilbydes som e-learning, en undervisningsform hvor især de unge er på hjemmebane.

Mortalins Fødevareakademi har delt sit kursus op i fem overskuelige kapitler. Her får man alle de nødvendige informationer. I forløbet kan man teste sin viden. Ved et eventuelt forkert svar, giver systemet en forklaring på, hvorfor svaret var forkert – og så prøver man igen, indtil den nødvendige viden er på plads. Herefter udskriver man sit kursusbevis og er klar til at arbejde.

Basiskurset er beregnet for medarbejdere, der udfører helt enkle processer inden for eksempelvis: 

  • Pølser og brød
  • Pommes frites og andre kartoffelprodukter
  • Bake-off af brød
  • Fremstilling af smørrebrød med ost og andre ikke-letfordærvelige pålægstyper
  • Behandling af tørre produkter som f.eks. te.

Esther Ravnskjær Juul tilføjer, at hvis jobbet indebærer en mere omfattende behandling af fødevarer end den omtalte, kræver myndighederne et certifikatkursus, som er betydeligt mere omfattende.. Læs mere om fødevareakademiet og hygiejnekurser på www.mortalin.dk.

KONTAKTINFORMATION:

Esther Ravnskjær Juul, afdelingschef i fødevaresikkerhed, tlf. 20 10 34 33, erj@mortalin.dk