Bliv landinspektør og vær sikker på et spændende job i fremtiden

LE34 i Randers åbner onsdag den 25. april dørene, og informerer om den eneste videregående uddannelse med 99 % beskæftigelse

Danmarks største landinspektørvirksomhed, LE34, starter nu en målrettet indsats for at tiltrække flere unge til uddannelsen som landinspektør (cand.geom.), hvor der allerede nu er fuld beskæftigelse - og i praksis vil der være jobgaranti for alle nyuddannede kandidater i fremtiden.

Det sker ved en række Åbent Hus arrangementer onsdag den 25. april, bl.a. i Randers, hvor LE34's afdeling på Kavalerivej 5 byder velkommen til et par spændende timer fra kl. 14-17.

Hvad laver en landinspektør - også?

– Det er helt enestående, at vi har en kandidatuddannelse med kun 1 % arbejdsløshed, så nu sætter vi fokus på de store jobmuligheder, der findes for fremtidige landinspektører, fortæller landinspektør Jens Madsen fra LE34.

– Samtidig oplever vi et stort behov for at fortælle, hvor alsidige arbejdsområderne er, når man vælger at blive landinspektør. Fra det nære, de fleste kender, når der er behov for at finde skellet ind til naboen. Over det juridiske, når samfundet skal bruge store arealer til nye bydele eller anlæg af veje, jernbaner og broforbindelser. Til det teknologisk avancerede, hvor vores fag bevæger sig langt ind på ingeniørernes og matematikernes hjemmebane - fx med satellitbaserede præcisionsopmålinger og 3D-modeller af et område.

En spændende pakke - specielt for unge

Åbent Hus arrangementet vil vise landinspektørens verden på en levende måde. Dels med en personlig velkomst og introduktion, dels med konkrete cases fra de tre arbejdsområder. LE34 er bl.a. involveret i Femern Bælt-forbindelsen og Metro Cityringen.

– Samtidig bliver der lejlighed til at kigge vores dygtige medarbejdere over skulderen og få et indblik i deres opgaver. De er klar til at besvare alle spørgsmål fra de unge, siger Jens Madsen.

Uddannelsen, du kan gøre færdig

Landinspektøruddannelsen udbydes af Aalborg Universitet, der også har en afdeling i Ballerup, som fra september 2012 flytter til Sydhavnen i Nokia’s tidligere danske hovedkontor. Når de kommende kandidater skal gøre studiet færdigt, er der store muligheder for at blive tilknyttet en landinspektør-virksomhed i forbindelse med udarbejdelsen af den afsluttende afhandling.

– Branchen er meget bevidst om dette, og som landets største landinspektørfirma føler LE34 en særlig forpligtelse, understreger Jens Madsen. – Lige nu har vi tilknyttet to grupper, som er i gang med deres kandidatafhandlinger - og vi leverer data og andre input til yderligere en gruppe.

Jobgaranti i praksis

– Så landinspektør er en uddannelse, du kan gøre færdig, og i praksis er der jobgaranti. Beskæftigelsen er allerede nu helt i top, og inden for en kortere årrække går et stort antal landinspektører på pension. Det vil gøre uddannelsen endnu mere attraktiv, fastslår Jens Madsen.

Download foto her: http://tsm.dk/images/presse/le34.jpg

Se mere på www.le34.dk og www.blivlandinspektør.nu

Yderligere information: Kim Bo Olsen, 77 33 22 62