Hospital knækker stigende energikurve

Odense Universitets Hospital sparer over 1 million kr. om året alene på udskiftning af gamle ventilatorer med nye energioptimerede fra Novenco i Næstved

90 % af regionernes energiforbrug ligger i hospitalerne, og her stiger energiforbruget med 4 % om året. Det viser beregninger fra Center for Energibesparelse. Dette skyldes primært mere og mere avanceret apparatur, der både er voldsomt strømforbrugende og samtidig kræver nedkøling.

Stor gevinst ved udskiftning af ventilationsanlæg

Regionerne har derfor stor fokus på energiforbedringer og energirådgiver Thorbjørn Anstenrud fra det rådgivende ingeniørfirma Enervision er ikke i tvivl om, hvad et af indsatsområderne bør være: ”Gamle ventilationsanlæg er alt for dyre i drift for både pengepung og miljø. Disse bør udskiftes med de nye energioptimerede ventilatorer, der kan nedsætte energiforbruget og dermed CO2-udslippet markant. Økonomisk set betaler det sig at udskifte selv nyere ventilationsanlæg, idet investeringen kan være tjent hjem på få år”.

Ny teknologi kommer helt ud til kanten

Et godt eksempel på forbedret teknologi er den danske ventilationsvirksomhed Novencos højeffektive ZerAx ventilator. Bag den nye ventilator ligger 5 års hårdt arbejde, fortæller salgsdirektør Stig Tiedemann: ”Vores udviklingsteam fik lov at drømme frit og de turde gå helt ud til kanten denne gang, selv om vi på flere tidspunkter var mange, der var i tvivl om, hvorvidt det ville lykkes. Men efter mange forgæves forsøg blev ”det umulige” muligt og vi står med en ventilator med verdens højeste virkningsgrad, der næsten kan halvere energiforbruget ved udskiftning i gamle anlæg”.   

Sparer mere end beregnet

På Odense Universitets Hospital er man i gang med at udskifte de gamle ventilatorer tilbage fra 1960’erne. ”Vi har 150 ventilationsanlæg installeret og den igangværende udskiftning med Novenco’s nye ventilatorer har i gennemsnit foreløbig reduceret vores energiforbrug med helt op til 42%” fortæller Lars Kildelund, funktionsleder på Odense Universitets Hospital, som er yderst tilfreds men også forbavset over den opnåede besparelse, som har vist sig bedre end først beregnet. ”Der findes rigtig mange gamle ventilationsanlæg rundt omkring i Danmark, der med stor fordel kan og bør udskiftes”, siger Lars Kildelund, der ikke er i tvivl om, at det er en fælles opgave at bruge mindre energi og dermed reducere CO2-udslippet.

”Vi starter med at udskifte ventilatorerne i de anlæg, hvor gevinsten er størst og her har vi en tilbagebetalingstid på lidt over 3 år inklusive installation og ombygninger”, siger Lars Kildelund og fortsætter: ”tilbagebetalingstiden vil stige efterhånden, som vi begynder at udskifte ventilatorerne i de nyere anlæg, men den bliver under 5 år og det har været vigtigt for os set i lyset af, at der skal bygges et helt nyt supersygehus på Fyn over de kommende syv til otte år”.

Yderligere information:

Stig Tiedemann, salgsdirektør, Novenco, mobil 29 69 15 60, email stt@novencogroup.com

Foto kan downloades her:

http://tsm.dk/images/presse/StigTiedemann_med_ZerAx_ventilator.jpg

Stig Tiedemann forventer stigende efterspørgsel på energibesparende ventilationsløsninger, nu hvor det økonomisk set kan betale sig at udskifte selv nyere anlæg.

Foto: Steen Knarberg

Om Novenco:

Med mere end 60 års erfaring er Novenco blandt verdens førende leverandører af kvalitetsløsninger til ventilation, aircondition og køling på land og til søs. Produkterne og systemerne sælges over hele verden via datterselskaber og et nøje udvalgt agentnetværk. Novenco gruppen beskæftiger ca. 600 medarbejdere, der arbejder mod et fælles mål: at udbyde innovative miljø- og energivenlige løsninger, der tilgodeser menneskets behov for komfort og sikkerhed. Novenco er ejet af Dania Capital.