Kravet var en fælles SRO-brugerflade

 

Kan man samle adskillige forskellige forsyningstjenester under den samme platform trods tidligere styring med rundt regnet et dusin forskellige PLC’er og SRO-systemer? Svaret er ja for Vestforsynings vedkommende, men det var ikke lykkedes uden en række gennemprøvede og standardiserede objekter med et omfattende dokumentationsgrundlag fra Picca Automation

Vestforsyning i Holstebro er både visionær og fremsynet. Det kommunalt ejede forsyningsselskab er igennem det seneste årti blevet en integration af en række forskellige forsyninger/tjenester, herunder vand, spildevand, el, fjernvarme, vej- og gadebelysning, biogas og meget mere. Tidligere har disse separate forsyningsarter været selvstændige enheder under kommunen, og derfor har der været brugt mange forskellige overvågningssystemer til styring af forsyningerne.

I takt med, at de forskellige forsyningsarter er blevet sammenlagt under det overordnede Vestforsyning, er der opstået et naturligt behov for at ensrette den teknik, der ligger til grund for styringen af samtlige enheder under Vestforsyning. Dertil kommer, at den kommunale forsyning tænker langt ud i fremtiden, så på sigt vil energien komme dels fra verdens største biogasanlæg og evt. vindmølleparker ligesom overskudsenergien fra el-produktionen vil blive brugt til et brint-tankanlæg, der dermed både virker som et energilager og kan forsyne Holstebro Kommunes biler med brint.

”Det er sin sag at lægge så mange tjenester ind under den samme SRO-paraply. Men hvis ambitionen om den forsynings- og energimæssigt højt integrerede kommune, hvor eksempelvis slam fra spildevandet bliver til el og varme i biogasværkerne, så er en ensartet styring, regulering og overvågning med den samme syntaks for motorer, pumper, følere og lignende komponenter i de meget forskellige installationer et krav. Det betyder også, at man fra starten må træffe en række principielle beslutninger – og samtidigt erkende, at en samling af de mange forsyningstjenester vil være en stor opgave”, fortæller Henrik Hansen, der er systemansvarlig for SRO hos Vestforsyning.

Gik til konkurrenten

Henrik Hansen har mere end 25 års erfaring med SRO og undervejs i karrieren er han stødt på Picca Automation, som faktisk har været en konkurrent i de jobs, han bestred, før han kom til Vestforsyning. Derfor var Henrik Hansen klar over, at Picca Automation kunne noget, som ikke mange andre leverandører af objekter til SRO-anlæg kunne tilbyde:

”Picca Automation har leveret både færdige SRO-løsninger og objekter til den farmaceutiske industri, hvor kravene til specifikationer og dokumentation er uhyre skrappe. Og da vi samtidigt havde brug for fra starten at placere os i en situation, hvor vi på den lange bane er uafhængige af leverandører, så er netop dokumentationen afgørende”, fortæller Henrik Hansen.

Opgaven har ydermere været kompliceret, da de forskellige forsyninger under Vestforsyning historisk ikke har standardiseret med hensyn til PLC’ere, SCADA-systemer og opbygning af styrings-softwaren. Udgangspunktet har derfor været at udskifte alle PLC’er i forsyningen med Siemens Simatic S7’ere – en efterhånden gennemprøvet og dokumenteret robust PLC, og i øvrigt en entreprise, som Picca Automation vandt i forbindelse med ændringerne i Vestforsynings fjernvarmenet.

”Den politiske holdning er, at kommunale og offentlige forsyninger skal være uafhængige af kendte leverandører, hvilket skyldes kravet om EU-udbud for større licitationer. Problemet er bare, at alle installationer tager udgangspunkt i specialiserede hardware- og softwareløsninger, der næsten altid er tilpasset konkrete formål. Derfor har Picca Automations SRO-objekter været nøglen til, at vi har kunnet udbyde leverandørneutrale licitationer på de mange ydelser, som er krævet til renovering, opgradering og standardisering af alle Vestforsynings mange – og meget forskellige – typer af anlæg og installationer”, siger Henrik Hansen.

De standardiserede objekter er allerede blevet taget i brug i tre af Vestforsynings forsyningsarter, nemlig vand, spildevand og fjernvarme, og i øjeblikket er standarden også ved at blive implementeret i dét, der er ved at blive til verdens største biogasanlæg i Måbjerg. Det har selvfølgelig været et omfattende stykke arbejde at få alt på plads, men resultatet er også overbevisende.

25 forskellige objekter

En stor fordel for Vestforsyning er, at det ikke har været nødvendigt at genopfinde den dybe tallerken. Piccas 25 forskellige SRO-objekter har alle været udviklet til tidligere industriprojekter og gennem den omfattende dokumentation har tilpasningen til Vestforsynings konkrete behov været en forholdsmæssig overkommelig opgave. Let bliver det aldrig, men det har været en entydig genvej til den standardisering af objekter, billeder og tilstandsoversigter, der har vist sig så afgørende for Vestforsynings integration af alle services og ydelser til forbrugerne.

”Den funktionsmæssige standardisering har givet operatørerne en ensartet platform at arbejde på, uanset hvilke installationer i Vestforsyning, de betjener” fortæller Leif Jensen, der er projektchef i Piccas Silkeborg-afdeling, partner i virksomheden og ansvarlig for den praktiske udførsel af standardiseringsprojektet til Vestforsyning.

Skærmbilledet til brugerne er altid udformet på samme måde på Vestforsynings computere uanset forsyningsarten. Der er tale om et horisontalt tredelt billede med en menu bjælke øverst og alarmmeldinger nederst. Felten i midten viser den aktuelle proces eller det ønskede diagram. Skærmarkitekturen sikrer, at medarbejdere med et absolut fåtal af klik kan få adgang til den proces, de ønsker at arbejde på. Designet er en del af den velbeskrevne dokumentation, som Picca Automation har leveret, og derfor indgår skærmopbygningen også i de specifikationskrav, som indgår i udbudsmaterialet til fremtidige leverandører til Vestforsyning.

Med et så gennemgribende standardiseringsprojekt, som Vestforsyning har udført, siger det sig selv, at SRO-fundamentet og den tilhørende dokumentation har været af afgørende betydning, og ifølge Henrik Hansen, var det kun Piccas standarder, der levede op til alle de stillede krav.

Download foto's her:

http://tsm.dk/images/presse/picca1.jpg

http://tsm.dk/images/presse/picca2.jpg

http://tsm.dk/images/presse/picca3.jpg

KONTAKTINFORMATION:

Leif Krogh Jensen, partner
Picca Automation A/S
Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg
Telefon: 87 20 14 00
Mobil: 20 23 01 61
Mail:
lkj@picca.dk
Web: www.picca.dk