Lekende lett betaling av buss-, metro- og togreiser

Unwire  skal levere verdens mest avanserte betalingssystem til Hovedstadsområdets trafikkselskap. Systemet kan gjøres landsdekkende i løpet av en overskuelig fremtid.

Brukere av buss, metro, S-tog og regionaltog i Hovedstadsområdet vil få enda flere muligheter for å kunne kjøpe billetter via mobiltelefonen. Trafikkselskapene DSB, Metroselskabet, Movia og DSBFirst har siden januar 2009 gjennomført et suksessfullt pilotprosjekt med SMS-billetter. Det gjøres nå permanent, og i oktober utvides det med flere nye fasiliteter. 

Teknologien er utviklet og leveres av det danske firmaet Unwire , som etter en offentlig anbudsprosess står for teknologien i det endelige prosjektet. Erfaringene fra pilotprosjektet brukes til å gjøre teknikken enda mer attraktiv for de reisende. De vil f.eks. kunne kjøpe billetten direkte på Rejseplanen.dk. De vil også kunne velge å betale reisen med f.eks. kredittkort, mobiltelefonen eller la trafikkselskapet trekke beløpet direkte fra deres bankkonto. 

For trafikkselskapene gir teknologien mulighet for en rekke administrative fordeler – fra praktisk billettkontroll på reisene til regnskap, intern revisjon og kundedatabaser.

 Vellykket pilotprosjekt – lovende fremtidsmuligheter

 ”Pilotprosjektet forløp fint og vi nådde vår økonomiske målsetning. Utbredelsen av SMS-billetter har tatt litt lenger tid enn forventet, men med den nye teknologien blir det enda lettere å betale via mobilen. Vi ser mange muligheter for å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt,” sier salgsdirektør Niklas Marschall, DSB S-tog.

 ”Den endelige løsningen gjør det mulig for andre trafikkselskap å bli med – og til attraktive priser. Derfor kan ordningen bli landsdekkende i løpet av en overskuelig fremtid.  Alt som gjelder SMS-billetter og elektronisk betjening av kundene er et strategisk viktig område for DSB.  Med Unwire har vi fått en ambisiøs partner som vil kunne videreutvikle området sammen med oss.”

 Niklas Marschall understreker at det har vært viktig for de involverte trafikkselskapene å få et system som kundene synes er lett å bruke – og som samtidig lever opp til selskapenes høye service-, drifts- og sikkerhetskrav.

 ”Systemet fra Unwire har vist seg å være stabilt og i stand til å håndtere et meget stort antall transaksjoner,” konkluderer Niklas Marschall.

Mer enn et billettsystem

Peter Bredgaard, CEO i Unwire , understreker at den nye løsningen åpner muligheten for å lansere verdens mest avanserede mobilbillettsystem mange andre steder enn i det danske hovedstadsområdet:

”Vi merker allerede en betydelig interesse fra andre europeiske trafikkselskaper. Og da løsningen kan skaleres fra de helt små til de aller største trafikkselskapene, ligger verden åpen for oss. Den servicen som trafikkselskapet leverer varierer bare litt fra land til land. Unwire-teknologien kan derfor forbedre kundeservicen ved offentlige transportmidler i det meste av verden.

Selve den tekniske løsningen er utviklet slik at den kan spille sammen med de relevante IT-systemene, som flertallet av trafikkselskapene benytter seg av. Og det er nettopp en av styrkene ved teknologien: Vi hjelper kundene våre så de ikke bare kan selge flere billetter på en enkel måte, de har også ekstra mulighet for å utvikle forretningen og inntekten.”

Peter Bredgaard tilføyer at Unwire-teknologien er svært fleksibel og kan med fordel brukes i mange andre sammenhenger hvor et stort antall mennesker har behov for å kjøpe billetter, f.eks. til konserter, arrangementer og parkeringsavgifter.    

PRESSEKONTAKTER:

 Salgsdirektør Niklas Marschall, DSB S-tog, nmarschall@s-tog.dsb.dk, telefon +45 24 68 45 95 

CEO Peter Bredgaard, Unwire , pb@unwire.dk, telefon +45 30 10 05 99

 

Om Unwire:

Kompleksitet gjort enkelt

Det danske selskapet Unwire  er Nordens største leverandør av innovative mobilløsninger til virksomheter i Europa. Selskapet utvikler mobile forretningsmuligheter og virksomhetenes mobilinnhold kan brukes sikkert og stabilt på tvers av forskjellige teleoperatørers nett og på alle mobilterminaler. Unwire har i dag over 100 medarbeidere i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Ukraina.